Đây không hẳn là áp dụng chính thức của Zalo Chat Vietnam, vận dụng được viết với mục đích sử dụng cá thể và share miễn phí.

Bạn đang xem: Zalo chat

Tính năng:

Toàn bộ thiên tài của Zalo WebLưu lại form size cửa sổ, nếu như khách hàng có chỉnh size sẽ không biến thành reset lúc tắt ứng dụngChạy nền trên đồ vật tính, áp dụng vẫn đã mở sống dạng tray icon bên trên thanh qui định (có thể tuỳ chỉnh được vào menu)Ứng dụng hiện thông báo khi ở cơ chế tray menu, khiến cho bạn không bỏ dở bất kì tin nhắn nàoKhởi động cùng hệ điều hành (có thể tuỳ chỉnh được trong menu)

Enable snaps on Ubuntu và install Zalo Chat Unofficial

Snaps are applications packaged with all their dependencies to lớn run on all popular Linux distributions from a single build. They update automatically and roll back gracefully.

Snaps are discoverable and installable from the Snap Store, an phầm mềm store with an audience of millions.


*

If you’re running Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) or later, including Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) và Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa), you don’t need to bởi anything. Snap is already installed and ready khổng lồ go.


For versions of Ubuntu between 14.04 LTS (Trusty Tahr) và 15.10 (Wily Werewolf), as well as Ubuntu flavours that don’t include snap by default, snap can be installed from the Ubuntu Software Centre by searching for snapd.


Either log out and back in again, or restart your system, to lớn ensure snap’s paths are updated correctly.


*

Publisher: Savoir-faire Linux

Privacy-oriented voice, video, chat, & conference platform & SIP phone


*

Publisher: Stichting Krita Foundation

*
Verified account

Digital Painting, Creative Freedom


*

Get the snap store

Browse & find snaps from the convenience of your desktop using the snap store snap.

Xem thêm: Máy Biến Thế Có Cuộn Dây - Đưa Điện Vào Là Cuộn Sơ Cấp


Learn more about snaps

Interested khổng lồ find out more about snaps? Want lớn publish your own application? Visit aryannations88.com now.


Back to đứng top

© 2022 Canonical Ltd. Ubuntu & Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd. Powered by Charmed Kubernetes

Join the forum, contribute to or report problems with, snapd, aryannations88.com, or this site.