*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên châu anh

Bộ 47 巛 xuyên <3, 6> 州州 châuzhōu(Danh) Cồn đất giữa nước, bãi cù lao. Cũng như châu 洲.(Danh) khu vực vực hành chánh. § Ghi chú: Ngày xưa phân tách đất ra từng khu, lấy núi sông làm mốc, gọi là châu. ◎Như: Tô Châu 蘇州, Gia Châu 加州. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tọa trung khấp hạ thùy tối đa? Giang Châu tư mã thanh sam thấp 座中泣下誰最多? 江州司馬青衫濕 (Tì Bà Hành 琵琶行) vào số những người ngồi nghe, ai là người khóc nhiều nhất? Vạt áo xanh của tư mã Giang Châu ướt đẫm (nước mắt). § Phan Huy Vịnh dịch thơ: Lệ ai chan chứa hơn người? Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh.(Danh) Lễ nhà Chu định 2500 nhà là một châu. ◎Như: châu lí 州里 hợp xưng hai chữ châu và lí, chỉ quần thể vực hành chánh ngày xưa, phiếm chỉ làng xóm. ◇Luận Ngữ 論語: Ngôn bất trung tín, hành bất đốc kính, mặc dù châu lí hành hồ tai? 言不忠信, 行不篤敬, 雖州里行乎哉 (Vệ Linh Công 衛靈公) Lời nói không trung thực đáng tin, hành vi không chuyên nhất, kính cẩn, thì dù trong làng xóm của mình, cũng làm sao mà nên việc được?(Danh) Họ Châu.(Phó) Ổn định. ◇Quốc ngữ 國語: Quần tụy nhi châu xử 群萃而州處 (Tề ngữ 齊語) Tập họp mà ở ổn định.1. <九州> cửu châu 2. <亞州> á châu 3. <州伯> châu bá 4. <州官> châu quan liêu 5. <州尉> châu úy 6. <州牧> châu mục 7. <州郡> châu quận 8. <州里> châu lí 9. <州長> châu trưởng 10. <州閭> châu lư 11. <神州赤縣> thần châu xích thị xã
州 bao gồm 6 nét, bộ xuyên: sông ngòi(47)洲 tất cả 9 nét, bộ thuỷ: nước(85)珠 có 10 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)株 tất cả 10 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)郰 tất cả 11 nét, bộ ấp: vùng đất, đất phong đến quan(163)郰 có 11 nét, cỗ ấp: vùng đất, khu đất phong cho quan(163)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.


Xem thêm: Giáo Án Toán 9 Bài 3: Liên Hệ Giữa Dây Và Khoảng Cách Từ Tâm Đến Dây Violet Parr

泱 bao gồm 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 có 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 tất cả 11 nét, cỗ nữ: thiếu phụ giới, nhỏ gái, bọn bà(38)瑛 tất cả 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 có 14 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)撄 có 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 tất cả 14 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 bao gồm 14 nét, bộ phẫu: thiết bị sành(121)樱 gồm 15 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 gồm 15 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)鹦 tất cả 16 nét, bộ điểu: con chim(196)霙 có 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 có 17 nét, bộ nữ: chị em giới, nhỏ gái, lũ bà(38)甖 bao gồm 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có trăng tròn nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)攖 có đôi mươi nét, bộ thủ: tay(64)罌 có 20 nét, bộ phẫu: vật sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 gồm 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 bao gồm 22 nét, bộ nạch: dịch tật(104)纓 tất cả 23 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 gồm 28 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)