E: độ mạnh điện trường trên một điểm (V/m)r: khoảng cách (m)Q: điện tích gây ra điện trường(C)ε: hằng số điện môi (chân không, không gian ε = 1)q: năng lượng điện thử đặt trong điện trường của năng lượng điện Q

Cường độ điện trường tổng hợp:

Phương pháp tổng phù hợp véc tơ nhằm tìm độ lớn cường độ năng lượng điện trường tổng hợp
Bài tập 1. Hai năng lượng điện tích q1 = -10-6C, quận 2 = 10-6C để tại hai điểm A, B bí quyết nhau 40cm trong chân không. Khẳng định véc tơ độ mạnh điện ngôi trường tại

a/ M là trung điểm của AB

b/ N tất cả AN = 20cm; BN = 60cm.

Bạn đang xem: Xác định cường độ điện trường


*


Bài tập 2. Một điện tích q = 10-7C đặt ở điểm M trong điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu tính năng của lực F = 3.10-3N.

a/ Hãy tính độ mạnh điện trường vị Q gây ra tại điểm M

b/ giả dụ điểm M bí quyết Q đoạn 30cm, hãy khẳng định độ phệ của Q.


*


Bài tập 3. Một điện tích điểm q được để trong năng lượng điện môi đồng tính, vô hạn có ε = 2,5. Tại điểm M phương pháp q một quãng là 0,4m năng lượng điện trường có cường độ 9,105V/m và hướng về điện tích q. Xác minh độ khủng của điện tích q.


*


Bài tập 4..Một điện tích thử qo để tại điểm bao gồm cường độ điện trường là 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Biết rằng véctơ cường độ điện trường với lực ngược chiều nhau. Xác minh qo


*


Bài tập 5. đến hai điện tích q1 = 4.10-10C, q.2 = -4.10-10C đặt ở A, B trong bầu không khí biết AB = 10cm. Xác minh véc tơ độ mạnh điện trường E tại

a/ Trung điểm của AB

b/ M biết MA = MB = 10cm


*


Bài tập 6. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-7C, q.2 = 3.10-8C để ở hai điểm A, B trong chân không AB = 9cm

a/ Tìm độ mạnh điện trường bởi q1; q2 gây ra tại điểm C nằm trong vòng A, B bí quyết B đoạn 3cm? vẽ hình

b/ đưa sử tại C tất cả điện tích quận 3 = 3.105C, lực điện tác dụng lên q3 sẽ sở hữu được độ lớn như vậy nào?


Bài tập 7. Tại nhị điểm A, B bí quyết nhau 5cm vào chân không tồn tại 2 năng lượng điện điểm q1 = 16.10-10C và quận 2 = -9.10-10C. Tính cường độ điện ngôi trường tổng hợp cùng vẽ véc tơ cường độ điện trường trên điểm C nằm bí quyết A một khoảng tầm 4cm, bí quyết B một khoảng chừng 3cm.


Bài tập 8. Hai điện tích quận 1 = q.2 = 6,4.10-10C, để ở 2 đỉnh B và C của một tam giác phần nhiều ABC cạnh bởi 8cm, trong không khí.

a/ Tính độ mạnh điện trường trên đỉnh A của tam giác

b/ gọi M là vấn đề nằm trên phố trung trục của BC, x là khoảng cách từ M cho BC, khẳng định x để độ mạnh điện trường tổng hợp tại M mập nhất. Tính quý hiếm đó.


Bài tập 9. Tại cha đỉnh của tam giác những ABC, cạnh a = 10cm có bố điện tích điểm đều nhau và bởi 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại

a/ Trung điểm của từng cạnh tam giác

b/ trọng điểm của tam giác.


Bài tập 10. Tại 3 định của hình vuông cạnh a = 40cm, fan ta đặt bố điện tích điểm bởi nhau quận 1 = q2 = q3 = 5.10-9C. Hãy xác định.

a/ Véc tơ cường độ điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông.

b/ nếu để tại đỉnh thứ tứ điện tích lũy qo = -5.10-10C thì lực tổng vừa lòng do ba điện tích kia gây ra có độ lớn bao nhiêu.


Bài tập 11. Hai năng lượng điện điểm quận 1 và q.2 trái dấu nhưng bao gồm cùng độ khủng điện tích, đặt 2 điểm A, B trong không khí, AB = 2a

a/ khẳng định cường độ năng lượng điện trường trên điểm M trên trung trực của AB, biện pháp AB đoạn x.

b/ xác định x để cường độ điện trường trên M cực đại. Tính giá trị cực đại này.


Bài tập 12. Tại tía định của tam giác ABC vuông trên A, cạnh a = 50cm, b = 40cm, c = 30cm. Đặt những điện tích q.1 = quận 2 = q.3 = 10-19C. Xác minh độ lớn cường độ năng lượng điện trường trên điểm H, H là chân con đường kẻ tự A.


Bài tập 14. Tất cả bốn điện tích quận 1 = q2 = q > 0 và q.3 = q.4 = -q theo máy tự đó được đặt tại những điểm A, C, B’, D’ của hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tìm cường đọ điện trường tại trọng tâm O của hình lập phương.


Bài tập 15. Hai điện tích điểm q.1 = 2.10-8C và q2 = 5.10-9C được đặt ở hai điểm A, B giải pháp nhau 21cm trong chân không

a/ tra cứu điểm C nhưng tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không. Tại đó tất cả điện trường hay không.

b/ nếu đặt điện tích quận 3 = -4.10-8C trên điểm vừa tìm được thì điện tích này có ở trạng thái thăng bằng hay không? trên sao?


Bài tập 16. Hai điện tích điểm q1 = -9µC; quận 2 = 4µC theo vật dụng tự đặt tại A, B giải pháp nhau 20cm. Tìm vị trí điểm C cơ mà tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bởi không.


Bài tập 17. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8C và q2 = 5.10-9C được đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong chân không.

a/ kiếm tìm điểm C mà lại ở đó cường độ điện trường bởi hai năng lượng điện sinh ra bằng nhau. Trên đó có điện ngôi trường không? nếu gồm hãy tính điện trường tổng đúng theo tại đó

b/ nếu để điện tích q = 4.10-8C tại điểm C thì lực tính năng lên q bao gồm độ lớn bằng bao nhiêu.


Bài tập 18. Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các điện tích q1; q2; quận 3 đặt theo thứ tự tại A, B, C. điện thoại tư vấn là véc tơ cường độ điện trường vì điện tích quận 2 gây ra tại D, là cường độ điện trường tổng thích hợp do những điện tích quận 1 và q.3 gây ra trên D. Xác minh giá trị của q1 và quận 3 biết q2 = -12,5.10-6C với =


Bài tập 19. Đặt trên 6 đỉnh của lục giác đều các điện tích q$_; $-2q; 3q; 4q; -5q cùng q’ . Xác minh q’ theo q để cường độ điện truòng tại trọng tâm O của lục giác bằng 0 biết q > 0

*


Bài tập 20. Trong nước tất cả một viên bi bé dại bằng sắt kẽm kim loại thể tích V =10mm3 trọng lượng m = 0,05g, có điện tích q = 10-9C sẽ lơ lửng. Toàn bộ đặt trong điện trường đều sở hữu đường mức độ thẳng đứng. Xác minh chiều của và độ to của biết trọng lượng riêng của nước D =1kg/m3 cùng g = 10m/s2


Bài tập 21. Một quả cầu bé dại mang điện tích đang được cân bằng trong điện trường do công dụng của trọng tải và lực năng lượng điện trường. Đột ngột sút độ khủng điện ngôi trường đi còn một nửa nhưng mà vẫn giữ nguyên phương với chiều của con đường sức điện. Tính thời hạn để quả cầu dịch chuyển được 5cm trong điện trường. đem g =10m/s2


Bài tập 22. Cho hai tấm kim loại song song, ở ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian thân hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là năng lượng điện trường phần đông hướng từ bên trên xuống và tất cả độ mập 20000V/m. Hỏi độ béo và dấu của điện tích q. Cho thấy khói lượng riêng biệt của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, mang g =10m/s2.


Bài tập 23. Một trái cầu nhỏ khối lượng m = 1g sở hữu điện tích q = 10-6C được treo bằng một gai dây không dãn vào trong 1 điểm thắt chặt và cố định và đặt vào năng lượng điện trường phần nhiều có đường mức độ như hình vẽ. Biết E = 104V/m với α = 60o rước g =10m/s2

a/ Tính góc φ hợp vì dây treo và phương trực tiếp đứng khi quả cầu cân bằng.

b/ mức độ căng T của dây treo.

*


Bài tập 24. Quả cầu trọng lượng m = 0,25g có điện tích q = 2,5.10-9C được treo do một tua dây với đặt vào vào một năng lượng điện trường hồ hết có phương nằm ngang và gồm độ lớn E =106V/m. Tính góc lệch của dây treo đối với phương thẳng đứng mang đến g = 10m/s2


Bài tập 25. Một trái cầu khối lượng m = 4,5kg treo vào trong 1 sợi dây rất dài 2m. Trái cầu phía trong điện trường có như hình vẽ. Biết d =1m; E = 2000V/m. Rước g = 10m/s2

a/ Biểu diễn các lực tính năng lên quả cầu

b/ Tính năng lượng điện của trái cầu

c/ Tính độ lớn của trương lực dây.

*


Bài tập 26. Một bé lắc solo gồm một quả mong tích điện dương trọng lượng √3 g buộc vào gai dây mảnh bí quyết điện. Nhỏ lắc treo trong điện trường đều có phương nằm hướng ngang với cường độ điện trường 10000V/m, trên nơi gồm g = 9,8m/s2. Lúc vật ở trong phần cân bởi sợi dây lệch α = 30o so với phương trực tiếp đứng. Khẳng định điện tích của trái cầu.


Bài tập 27. Trái cầu bởi kim loại, bán kính r = 5cm được tích năng lượng điện dương q, phân bố đều xung quanh quả cầu. Ta để σ = q/S là mật độ điện mặt của quả ước (S là diện tích mặt cầu). Mang lại σ = 8,84.10-5C/m2. Hãy tính độ phệ của cường độ điện trường trên điểm M phương pháp tâm quả cầu đoạn 10cm.


Bài tập 28. Cường độ điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm tại A bởi 72V/m, trên B bởi 18V/m. Hỏi độ mạnh điện truòng tại trung điểm M của AB là bao nhiêu, mang lại A, B, M thuộc nằm bên trên một đường sức.


Bài tập 38. Một quả cầu cân nặng m = 10g có điện tích dương q = 10-7C được thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng BC = 20cm và phù hợp với phương ngang góc α = 30o. Hệ thống được đặt trong điện trường đông đảo E =105V/m gồm đường sức nằm ngang, hướng từ trái sang trọng phải. Cho hệ số ma gần kề giữa vật cùng mặt phẳng nghiêng là µ = 0,2. Tính vận tốc của quả mong ở chân phương diện phẳng nghiêng. Mang g = 10m/s2.


Bài tập 29. Hai quả cầu nhỏ dại có năng lượng điện và cân nặng lần lượt là q1; m1; q2; m2 ban sơ chúng có gia tốc giống nhau cả hướng với độ lớn. Chúng bước đầu chuyển động vào một điện ngôi trường đều. Sau đó 1 khoảng thời gian người ta thấy hướng vận động của quả cầu 1 xoay đi một góc 60o cùng độ lớn tốc độ giảm đi nhì lần, còn hướng chuyển động của quả ước 2 thì cù đi một góc 90o.

a/ Hỏi vận tốc của quả ước 2 đổi khác bao nhiêu lần.

b/ xác định tỉ số q2/m2; q1/m1


Bài tập 30. Hai quả mong kim loại nhỏ tuổi giống nhau được treo vào trong 1 điểm vì hai tua dây vơi không dãn, lâu năm l = 40cm. Truyền đến hai quả ước điện tích đều nhau có năng lượng điện tích tổng cộng là 8.10-6C thì chúng đẩy nhau, các dây treo phù hợp với nhau một góc 90o. Mang g = 10m/s2.

a/ Tìm khối lượng mỗi trái cầu.

b/ Truyền thêm năng lượng điện q’ cho 1 quả cầu, thì thấy góc giữa hai dây treo giảm sút còn 60o. Khẳng định cường độ năng lượng điện trường tại trung điểm của gai dây treo quả cầu được truyền thêm điện tích này.


Bài tập 31. Cho 1 vật nhỏ khối lượng m = 4g, tích điện q = +5.10-4C cùng một trụ nhẵn, nửa đường kính R = 60cm đặt cố định và thắt chặt trên khía cạnh phẳng ngang. Cho vật trượt không tốc độ đầu từ bỏ đỉnh phân phối trụ. Gọi v là vận tốc của đồ vật khi ban đầu rời bán trụ. Bỏ qua mất mọi lực cản cùng từ ngôi trường trái đất. Rước g =10m/s2.

a/ Tính v

b/ nếu đặt hệ đồ dùng và phân phối trụ trong vùng không khí có năng lượng điện trường đầy đủ véc tơ cường độ điện trường hướng trực tiếp đứng từ dưới lên, độ bự E = 60V/m thì v bởi bao nhiêu.

Xem thêm: Download Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Năm 2018 Hay Và Chọn Lọc

c/ nếu đặt hệ thứ và phân phối trụ vào vùng không khí có sóng ngắn từ trường đều, véc tơ chạm màn hình từ song song với trục của cung cấp trụ thì khi trượt về phía bên bắt buộc v = v1, lúc trượt về phía phía trái v = v2. Khẳng định véc tơ chạm màn hình từ B, hiểu được v1 – v2 = 3cm/s

*


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Bài tập 32. nhị quả cầu cùng khối lượng m, tích năng lượng điện giống nhau q, được nối cùng với nhau bởi lò xo nhẹ biện pháp điện, độ cứng K, chiều dài tự nhiên ℓo. Một tua dây chỉ mảnh, nhẹ, biện pháp điện, ko dãn, tất cả chiều nhiều năm 2L, từng đầu gai dây được đính thêm với một trái cầu. Cho điểm thân (trung điểm) của gai dây chỉ vận động thẳng vực dậy với vận tốc a = g/2 thì lò xo có chiều lâu năm ℓ với ℓo

*