Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an toàn Tiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.


*

x5-x22+2x2-2x=15

x(5-2)+x2(2-2)=15

=>x3+x20=15

=>x3=15

=>x=15:3

=>x=5

vậy x=5

hơi dài mẫu 1 chút nhưng cứng cáp ko sao


x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15=> 5x -2x(^2)+ 2x(^2)- 2x = 15=> 5x - 2x = 15=> 3x = 15=> x = 5K cho mình nhé! Cảm ơn


Tìm x biết : a) 2x+3/15 = 7/5. B) x-2/9 = 8/3. C) -8/x = -x/18 d) 2x+3/6 = x-2/5. E) x+1/22 = 6/x f) 2x-1/2 = 5/x g) 2x-1/21 = 3/2x+1 h) 10x+5/6 = 5/x+1


a)(2x+frac315=frac75)

=>(2x=frac75-frac315=frac2115-frac315=frac1815)

=>(x=frac1815:2=frac1815cdotfrac12=frac915cdotfrac11=frac915)

b)(x-frac29=frac83)

=>(x=frac83+frac29)

=>(x=frac249+frac29=frac269)

c)(frac-8x=frac-x18)

=> x(-x) = (-8).18

=> -x2= -144

=> x2= 144(bỏ lốt âm)

=> x =(pm)12

d)(frac2x+36=fracx-25)

=> 5(2x + 3) = 6(x - 2)

=> 10x + 15 = 6x - 12

=> 10x + 15 - 6x + 12 = 0

=> 4x + 27 = 0

=> 4x = -27

=> x = -27/4

e)(fracx+122=frac6x)

=> x(x + 1) = 132

=> x(x + 1) = 11.12

=> x = 11

f)(frac2x-12=frac5x)

=> x(2x - 1) = 10

=> 2x2- x = 10

=> 2x2- x - 10 = 0

tới trên đây tự có tác dụng đi nhé

g)(frac2x-121=frac32x+1)

=> (2x - 1)(2x + 1) = 63

=> 4x2- 1 = 63

=> 4x2= 64

=> x2= 16

=> x =(pm)4

h) Tương tự


Đúng(0)


Xem thêm: Công Việc Online Tại Nhà Cho Học Sinh Cấp 3

Ngô bỏ ra Lan

a)(frac2x+315=frac75Leftrightarrow10x+15=105Leftrightarrow10x=90Rightarrow x=9)

b)(fracx-29=frac83Leftrightarrow3x-6=72Leftrightarrow3x=78Rightarrow x=26)

c)(frac-8x=frac-x18Leftrightarrow x^2=144Leftrightarroworbregincasesx=12\x=-12endcases)

d)(frac2x+36=fracx-25Leftrightarrow10x+15=12x-12Leftrightarrow2x=27Rightarrow x=frac272)

e)(fracx+122=frac6xLeftrightarrow x^2+x-132=0Leftrightarrowleft(x-11 ight)left(x+12 ight)=0Leftrightarroworbregincasesx=11\x=-12endcases)

f)(frac2x-12=frac5xLeftrightarrow2x^2-x-10=0Leftrightarrowleft(x-2 ight)left(2x+5 ight)=0Leftrightarroworbregincasesx=2\x=-frac52endcases)

g)(frac2x-121=frac32x+1Leftrightarrow4x^2=64Leftrightarrow x^2=16Rightarroworbregincasesx=4\x=-4endcases)

h)(frac10x+56=frac5x+1Leftrightarrow10x^2+15x-25=0Leftrightarrow5left(x-1 ight)left(2x+5 ight)=0Leftrightarroworbregincasesx=1\x=-frac52endcases)