Cùng Cẩm Nang giờ đồng hồ Anh tham khảo nội dung bài viết “Will be ving là thì gì” dưới nhé!

Video will be ving

Hai thì tương lai xong xuôi (Future Perfect) với thì tương lai xong xuôi tiếp diễn (Future Perfect Continuos) để cho rất nhiều bạn nhầm lẫn.Và đây cũng là nhì thì hay được dùng trong các bài kiểm tra tiếng Anh tương tự như kỳ thi TOEIC. Hãy thuộc  phân biệt một số điểm khác biệt giữa nhị thì này:

Will be ving là thì gì

TL HOÀN THÀNH TL HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII

*
1. Cấu trúc: S + will have been + Ving

*
2. Phương pháp sử dụng:– miêu tả 1 hành vi sẽ ngừng vào một thời điểm đến trước làm việc tương lai, trước khi hành động, vấn đề khác xảy ra.

Bạn đang xem: Will be ving là thì gì

Ex:I’ll have finishedmy work by noon.+ They’ll have builtthat house by July next year.+ When you come back, I’ll have writtenthis letter.

2. Biện pháp sử dụng:– diễn tả 1 hành động bước đầu từ thừa khứ và kéo dãn dài đến một thời điểm đến trước làm việc tương lai, và vẫn không hoàn thành.Ex:+ By November, we’ll have been livingin this house for 10 years.+ By March 15th, I’ll have been workingfor this company for 6 years.
3. Tín hiệu nhận biết:Các các từ chỉ thời hạn đi kèm:– By + mốc thời hạn (by the end of, by tomorrow)- By then- By the time+ mốc thời gian 3. Dấu hiệu nhận biết:Các nhiều từ chỉ thời gian đi kèm:– By … for (+ khoảng thời gian)- By then- By the time

Note 1: không thực hiện thì tương lai trong số mệnh đề thời gian.

cũng giống như mọi thì sau này khác, thì tương lai kết thúc tiếp diễn chẳng thể được dùng trong số mệnh đề được bước đầu bằng đều từ chỉ thời hạn như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, v.v… cố gắng vào đó, chúng ta cũng có thể dùng thì Hiện tại ngừng Tiếp diễn.

Ex:

You won’t get a promotion until youwill have been workinghere as long as Tim: Sai.

You won’t get a promotion until youhave been workinghere as long as Tim: Đúng.

Note 2: một số từ không tồn tại dạng tiếp nối cũng ko được áp dụng trong thì tương lai kết thúc tiếp diễn.

Thay bởi vì dùng thì Tương lai hoàn thành Tiếp diễn với những động từ bỏ này, chúng ta phải cần sử dụng Future Perfect.• state: be, cost, fit, mean, suitExample: We are on holiday.• possession: belong, haveExample: Sam has a cat.• senses: feel, hear, see, smell, taste, touchExample: He feels the cold.• feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishExample: Jane loves pizza.• brain work: believe, know, think (nghĩ về), understandExample: I believe you.

Ví dụ:

Nedwillhave been havinghis driver’s license for over two years.

Nedwillhave hadhis driver’s license for over two years.

Note 3: bí quyết đặt Adverb

Những ví dụ sau đây hướng dẫn bí quyết đặt các adverb như: always, only, never, ever, still, just, trong số câu sinh sống thì tương lai kết thúc tiếp diễn.

Ví dụ:

You willonlyhave been waiting for a few minutes when her plane arrives.

Xem thêm: Cách Dùng Only If Là Gì, If And Only If In Vietnamese, Cấu Trúc Only If Trong Tiếng Anh

Will youonlyhave been waiting for a few minutes when her plane arrives?You areonlygoing lớn have been waiting for a few minutes when her plane arrives.Are youonlygoing to have been waiting for a few minutes when her plane arrives?


be ving be ving là thì gì be+ving phương pháp dùng will be ving kết cấu will be ving bao giờ dùng will be ving s + will + be + ving s will be ving là thì gì s+will+be+ving thì will be ving will + ving will be will be là thì gì will be ving will be ving là gì will be ving là thì gì will+ving