Có bác bỏ nào đang làm việc con Wave rsx 2011 support giúp em cùng với ạ