Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài 126 Vở bài xích tập (VBT) Toán 5 tập. 2. 1 tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi vào 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp bao nhiêu thời gian ?
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2

1. Tính :

5 tiếng 4 phút x 6

4,3 tiếng x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ đồng hồ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. một tuần lễ lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi ngày tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp bao nhiêu thời hạn ?

3. Một thứ đóng đồ dùng hộp cứ 5 phút thì đóng góp được 60 hộp. Hỏi bắt buộc mất bao nhiêu thời hạn để đồ vật đó đóng góp được 12000 vỏ hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số máu Mai học trong 2 tuần là :

(25 ⨯ 2 = 50) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học ở lớp hết số thời gian là:

(50 ⨯ 40 = 2000) (phút)

(2000) phút (= 33) giờ (20) phút

Đáp số : (33) giờ (20) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ máy đóng 60 hộp

? phút ⟶ đồ vật đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng 1 hộp là :

 (5:60 = dfrac1 12) (phút)

Thời gian sản phẩm đóng (12000) hộp là :

(dfrac1 12 imes 12000 = 1000) (phút)

(1000) phút (= 16) giờ đồng hồ (40) phút

Đáp số : (16) giờ đồng hồ (40) phút

 aryannations88.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp An

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp aryannations88.com