Giải Vở bài xích tập Toán 5 bài xích 93: luyện tập chung trang 7,8

Bài 1 trang 7 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Trong tứ hình sau, chỉ ra rằng một hình có diện tích khác với diện tích của cha hình sót lại :

*

Trả lời

Diện tích các hình :

Hình A : 4,5 * 4,5 = 20,25cm2

Hình B : 9 * 6,3 = 56,7cm2

Hình C : 9 * 12,6 : 2 = 56,7 cm2

Hình D : 13,5 * 8,4 : 2 = 56,7cm2

Vậy khoanh vào hình A.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 93

Bài 2 trang 8 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Tính diện tích s hình tam giác biết:

a. Độ nhiều năm đáy 10cm, chiều cao 8cm là :

……………………………………………………….....

b. Độ dài đáy 2,2dm, chiều cao 9,3cm là:

……………………………………………………….....

Xem thêm: Vật Tư Là Gì - Cụm Từ Vật Tư Phụ Là Gì

c. Độ nhiều năm đáy

*
m, chiều cao
*
m là:

……………………………………………………….....

Trả lời

Diện tích hình tam giác bao gồm :

a. Độ lâu năm đáy 10cm, chiều cao 8cm là :

Diện tích hình tam giác là : 10 * 8 : 2 = 40cm2

b. Độ nhiều năm đáy 2,2dm, chiều cao 9,3cm là:

2,2dm = 22cm

Diện tích hình tam giác là : 22 * 9,3 : 2 = 102,3cm2

c. Độ dài đáy

*
m, chiều cao
*
m là:

Diện tích hình tam giác là :

*

Bài 3 trang 8 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: diện tích của hình thang ABCD to hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem mẫu vẽ bên) ?

*

Trả lời

Diện tích tam giác MDC :

6,8 * 2,5 : 2 = 8,5 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD :

(

*
=12,5 (cm2)

Diện tích hình thang lớn hơn diện tích hình tam giác là :

12,5 – 8,5 = 4cm2

Đáp số : 4cm2

Bài 4 trang 8 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng 10m. Giả dụ chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ ?