Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài bác 138 : rèn luyện chungvới lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

(v=s:t ;; quad ;; s =v imes t ;; quad ;; t =s:v) 

trong đó (s) là quãng đường, (v) là vận tốc, (t) là thời gian.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 138

Lời giải đưa ra tiết:

+) Đổi : 1 giờ 20 phút = (displaystyle4 over 3) giờ

Quãng mặt đường ở ô trống thứ nhất là :

(displaystyle 42 imes 4 over 3 = 56) (km)

+) gia tốc ở ô trống máy hai là :

95 : 2,5 = 38 (km/giờ)

+) thời hạn ở ô trống thứ bố là :

84,7 : 24,2 = 3,5 (giờ)

+) Đổi : 1 phút đôi mươi giây = 80 giây

gia tốc ở ô trống thứ tứ là:

400 : 80 = 5 (m/s)

Ta bao gồm bảng tác dụng như sau : 

*

 


Bài 2

Một xe sản phẩm đi từ C mang đến B với vận tốc 36 km/giờ. đồng thời đó một ô tô đi từ A biện pháp C 45km xua đuổi theo xe máy với gia tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời hạn đi nhằm ô tô đuổi theo kịp xe máy.

*

Phương pháp giải:

- tra cứu hiệu gia tốc của nhì xe. 

- Tìm thời gian đi để ô tô đuổi theo kịp xe máy = độ nhiều năm quãng đường AB (chính là khoảng chừng cách ban đầu giữa nhì xe lúc 2 xe thuộc xuất phát) : hiệu gia tốc của hai xe. 

Lời giải đưa ra tiết:

Hiệu vận tốc của ô tô và xe thiết bị là :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm ô tô đuổi kịp xe thứ là :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ.


Bài 3

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một fan bơi xuôi mẫu quãng sông lâu năm 800m hết 8 phút. Hỏi bạn đó bơi lội ngược cái quãng sông kia hết bao nhiêu thời hạn ?

Hướng dẫn : tốc độ bơi xuôi dòng bởi tổng vận tốc bơi lúc nước lặng và tốc độ dòng nước. Gia tốc bơi ngược dòng bởi hiệu vận tốc bơi khi nước yên và vận tốc dòng nước.

Phương pháp giải:

- Tìm tốc độ khi bơi xuôi dòng = độ lâu năm quãng sông : thời hạn khi bơi lội xuôi dòng.

- Tìm tốc độ thực của tín đồ đó = tốc độ khi tập bơi xuôi dòng – gia tốc dòng nước.

- Tìm vận tốc khi tập bơi ngược loại = vận tốc thực của tín đồ đó + vận tốc loại nước.

Xem thêm: " Bcz Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Từ Viết Tắt Phổ Biến Trong Tin Nhắn Tiếng Anh

- Tìm thời hạn khi tập bơi ngược dòng = độ dài quãng sông : vận tốc khi tập bơi ngược dòng.