Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải bỏ ra tiết và cụ thể bài 116: luyện tập chung trong SBT toán 5 tập 2 trang 37,38. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập cấp tốc chóng và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 37 vở bt toán 5 tập 2

Tính diện tích bao bọc và thể tích của hình hộp chữ nhật có:

a. Chiều dài 0,9m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 1,1m.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116


b. Chiều dài

*
dm, chiều rộng $frac23$ dm, chiều cao $frac34$ dm

=> Giải:

a. Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3(m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình hộp chữ nhật là :

(

*
+ $frac25$) x 2 = $frac4415$ (dm)

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật là :

*
x $frac34$ = $frac115$ (dm$^2$)


Thể tích hình hộp chữ nhật là :

*
x $frac23$ x $frac34$= $frac25$ (dm
*
)

Đáp số : a. 3,3m2 ; 0,594m3

b.

*
dm$^2$ ; $frac25$ dm
*

Bài tập 2: Trang 38 vở bt toán 5 tập 2

Một hình lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

=> Giải:

Diện tích một mặt hình lập phương là :

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là :

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số : 73,5dm2 ; 42,875dm3


Bài tập 3: Trang 38 vở bt toán 5 tập 2

Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Xem thêm: " Thức Ăn Chăn Nuôi Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

=> Giải:

Hướng dẫn : Có thể tìm độ dài cạnh của hình lập phương bằng cách thử lần lượt với các số đo 1cm, 2cm, …

- Nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là :

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là :

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương có cạnh dài 3cm.

Diện tích một mặt hình lập phương là :

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :


9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số : 54cm2

Bài tập 4: Trang 38 vở bt toán 5 tập 2

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên :

=> Giải:

Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là :

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3)

Số hình lập phương tạo thành khối gỗ :