Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài 92 : luyện tập với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2. 

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình thang ở hàng trước tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang ngơi nghỉ hàng thứ hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm thứ tía là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta gồm bảng hiệu quả như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


Bài 2

a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy to 55dm với đáy nhỏ xíu 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 92

b) Tính trung bình cùng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Gọi lòng lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang theo lần lượt là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

và ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang đó là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cùng hai lòng của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8m, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy béo ta mang độ nhiều năm đáy bé nhỏ cộng với 8m.

- Tính độ cao ta rước độ dài đáy nhỏ bé trừ đi 6m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

- search tỉ số giữa diện tích và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp ( displaystyle 100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được vội vàng 70,5kg từng ấy lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: rộng đáy bé bỏng 8m

Chiều cao: thấp hơn đáy nhỏ nhắn 6m

100m2 : 70, 5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy béo của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng sẽ là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


Bài 4

Viết số tương thích vào khu vực chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần sơn đậm là hình tam giác có độ cao bằng chiều rộng lớn của hình chữ nhật và độ dài đáy bởi 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × độ cao : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều cao của tam giác bởi chiều rộng hình chữ nhật và bởi 4cm.

Xem thêm: Top 18 Cách Tìm Bội Chung Nhỏ Nhất Bằng Máy Tính Casio 570Es Plus

Độ lâu năm cạnh đáy của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần sơn đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : rất có thể tính diện tích s phần sơn đậm bằng cách lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích 2 hình thang ở nhị bên.