Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm dưới mỗi vén của tia số


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 6

*

1. Viết phân số thập phân tương thích vào chỗ chấm dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. đưa thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = …………. = ………….. cr và 9 over 25 = …………. = ………….. cr & 200 over 1000 = …………. = ………….. cr & 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. một tấm học có 30 học sinh, trong số ấy có số học sinh thích học tập môn Toán, số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm bên dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Gửi phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Huấn Cao Trong Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù

Chuyển thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một lớp học tất cả 30 học sinh, trong những số đó có (90 over 100) số học sinh thích học môn Toán, (80 over 100) số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?