Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 54 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(34,28 + 19,47) (408,23 – 62,81) (17,29 + 14,43 + 9,36)

Phương pháp giải:

- Viết các số hạng (hoặc số trừ bên dưới số bị trừ) làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột nhau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 54

- tiến hành phép cùng (hoặc phép trừ) như cộng (hoặc trừ) những số trường đoản cú nhiên.

- Viết vệt phẩy sống hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của những số hạng (hoặc số bị trừ và số trừ). 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tìm (x) :

(a); x – 3,5 = 2,4 + 1,5) (b); x + 6,4 = 27,8 – 8,6)

Phương pháp giải:

- Tính quý giá ở vế phải.

- xác định vai trò của (x) vào phép tính rồi tìm (x) theo những quy tắc sau:

+ ý muốn tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

+ muốn tìm số hạng không biết ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị :

a) 14,75 + 8,96 + 6,25 = ......................

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ....................

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

a + b + c = (a + c) + b;

a – b – c = a – (b + c).

Lời giải chi tiết:

a) 14,75 + 8,96 + 6,26

= (14,75 + 6,25) + 8,96

= 21 + 8,96

= 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11

= 66,79 – (18,89 + 12,11)

= 66,79 – 31

= 35,79


Bài 4

Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích s của vườn cửa cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích s của sân vườn cây lắp thêm hai nhỏ thêm hơn diện tích của sân vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cửa cây thứ cha bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính tổng diện tích s của vườn cửa cây thiết bị hai và vườn cây thứ ba = tổng diện tích s ba sân vườn cây – diện tích vườn cây sản phẩm công nghệ nhất.

- Tính diện tích s vườn cây vật dụng hai = diện tích vườn cây vật dụng nhất – 0,8ha.

- Tính diện tích vườn cây thứ ba = tổng diện tích vườn cây vật dụng hai và thứ ba – diện tích s vườn cây sản phẩm công nghệ hai.

Cách 2 : 

- Tính diện tích vườn cây trang bị hai = diện tích s vườn cây máy nhất – 0,8ha.

- Tính tổng diện tích s vườn cây trước tiên và sản phẩm công nghệ hai.

Xem thêm: So Sánh Wpf Và Winform Tốt Hơn Ạ, So Sánh Wpf Với Winform

- Tính diện tích s vườn cây thứ bố = tổng diện tích ba sân vườn cây – tổng diện tích vườn cây đầu tiên và thiết bị hai.