Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 23, 24 VBT toán 5 bài 105 : diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

- mong muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 105

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình hộp chữ nhật (1) :

Chu vi dưới đáy của hình (1) là :

(8 + 5) × 2 = 26 (dm)

Diện tích bao phủ của hình (1) là :

26 × 4 = 104 (dm2)

Diện tích một dưới đáy của hình (1) là:

8 × 5 = 40 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình (1) là :

104 + 40 × 2 = 184 (dm2)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (2) :

Chu vi dưới mặt đáy của hình (2) là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh của hình (2) là :

4 × 0,5 = 2 (m2)

Diện tích đáy của hình (2) là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích toàn phần của hình (2) là :

2 + 0,96 × 2 = 3,92 (m2)

Vậy ta bao gồm bảng kết quả như sau : 

*


Bài 2


Video lí giải giải


Một cái thùng tôn ko nắp ngoại hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để gia công thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy nên diện tích tôn dùng để gia công thùng là tổng của diện tích xung quanh của thùng tôn và ăn diện tích đáy của thùng tôn. 

Lời giải chi tiết:

Đổi : 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy thùng tôn là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

 Diện tích xung quanh của thùng tôn là :

4 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt dưới của thùng tôn là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

Đáp số : 4,56m2.


Bài 3


Video lý giải giải


Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” tương thích vào vị trí chấm :

*

a) diện tích s xung xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật …………………………

b) diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ……………………………

Phương pháp giải:

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- ý muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Xem thêm: Bài Tập Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn ( Và Ngược Lại ) Có Đáp Án

- ước ao tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.