Monthly Viettel’s 4G Plan

5 times traffic, same price promo. Không tính tiền unlimited regular traffic after high tốc độ traffic depleted.
Bạn đang xem: Đăng ký 3g/4g viettel

EST120

28GB high tốc độ traffic

Free traffic when playing or watching live stream on Liên Quân mobile app

120.000đ / 28 days


Viettel’s 4G 1-day plan and Additions

List of Viettel’s 4G additional traffic and 1-day plan


eST30

7GB high speed traffic

Fee: 30.000đ/7 days

Free traffic when playing + watching live stream on Liên Quân điện thoại app


Viettel’s free calling & 4G subscription plan

Newest không tính phí internal/external điện thoại tư vấn with 4G data subscription plan


F70

3GB high tốc độ traffic/month

Internal hotline under 10 minutes/call

External call 20 minutes/month

70.000đ/30 days


Hi90

3 GB high speed traffic, network unavailable when depleted

100 minutes internal

100 minutes external

30 internal SMS

90.000đ / 30 days


F90

5GB high tốc độ traffic, network unavailable when depleted

Free internal call under 10 minutes15 minutes external call 250 internal SMS

90.000đ / 30 days


V90

60GB high speed traffic

90.000đ / 30 days

Unlimited miễn phí internal gọi under trăng tròn minutes

Free 50 minutes external call


3F90

5GB high speed traffic/month, network unavailable when depleted

Free internal call under 10 minutes 15 minutes external call/month250 internal SMS/month

270.000đ/3 months


6F90

Free internal call under 10 minutes15 minutes external call/month250 internal SMS/month

5GB high tốc độ traffic/month, network unavailable when depleted

540.000đ / 6 months


12F90

Free internal hotline under 10 minutes15 minutes external call/month250 internal SMS/month

5GB high tốc độ traffic/month, network unavailable when depleted

1.080.000đ / 12 months


aryannations88.com là trang đăng ký 4G Viettel, điện thoại tư vấn nội mạng Viettel cùng Ngoại mạng Viettel. aryannations88.com luôn luôn cập nhập gói cước mới nhất của Viettel
Xem thêm: Sử Microsoft Launcher Trên Android, Microsoft Launcher

Đăng ký gọi nội mạng Viettel ngày – danh sách gói đăng ký...
*
Viettel Miễn tổn phí Data 4G + Phút điện thoại tư vấn Đồng Hành phòng Dịch Covi...