You are viewing the article: Phương trình năng lượng điện li của H2SO4 – H2SO4 điện li | aryannations88.com at aryannations88.com
H2SO4 năng lượng điện li

Phương trình năng lượng điện li H2SO4

Phương trình điện li của H2SO4 được Vndoc soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điện li của dung dịch axit sunfuric từ đó giúp chúng ta vận dụng giỏi vào làm bài tập, câu hỏi liên quan cho điện li H2SO4. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của h2so4

1. Viết phương trình năng lượng điện li của H2SO4


H2SO4
*
2H+ + SO42-


2. Một số trong những phương trình điện li

3. Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. cho các chất sau: KCl; HF; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3. Khẳng định chất điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, hóa học không năng lượng điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của các chất (nếu có).

Đáp án khuyên bảo giải 

Chất năng lượng điện ly mạnh: NaCl; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

KCl → K+ + Cl-

FeSO4 → Cu2+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

Zn(NO3)2 → Zn2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

Chất năng lượng điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3.


See also tùy chỉnh Column Titles cùng Row Titles trong bài xích thi MOS

Phương trình năng lượng điện ly:

HF ⇔ H+ + F-

CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-

Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Câu 2. Dãy những chất phần đông là hóa học điện li mạnh mẽ là

A. NaOH, KCl, H2CO3.

B. Na2S, Zn(OH)2, HCl.

C. HClO, KNO3, Ba(OH)3.

D. HCl, Cu(NO3)3,Ca(OH)2.

Câu 3. Axit làm sao sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O?

A. HCl + KOH → H2O + KCl

B. KOH + KHCO3 → H2O + K2CO3

C. H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4

D. H2SO4 + Ca(OH)2 → 2H2O + CaSO4

Câu 5. Trong dung dịch CH3COOH 0,04 M, cứ 100 phân tử hòa tan bao gồm 2 phân tử phân li thành ion. độ đậm đặc của ion H+ là

A. 0,001 M.

B. 0,08 M.

C. 0,0008 M.

D. 0,04 M.


Xem đáp án
Đáp án

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,04. 0,02 = 0,0008 (mol)


.........................................

Trên trên đây VnDoc đã reviews tới chúng ta Phương trình năng lượng điện li của H2SO4. Để gồm thể cải thiện kết trái trong học tập mời chúng ta tham khảo một vài tài liệu: chất hóa học lớp 10, Giải bài bác tập hóa học lớp 11, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt quốc gia môn định kỳ sử, Thi thpt nước nhà môn Địa lý, Thi thpt đất nước môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.


See also Truncate Là Gì - Lệnh Truncate Table vào Sql | aryannations88.com

Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học tập THPT, VnDoc mời chúng ta truy cập đội riêng giành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.


See more articles in the category: Wiki
TweetPin It
Related Posts

Hướng dẫn lập sổ nhật cam kết chung bằng hàm “HeoSQL”

Giáo án giáo dục và đào tạo công dân lớp 6 bài: Thực hành các vấn đề của địa phương và các nội dung vẫn học – Giáo án năng lượng điện tử môn GDCD lớp 6 | aryannations88.com

Bkav Pro Quét phát Hiện hàng loạt Virus Junk tệp tin Là Gì | aryannations88.com


About The Author
*
bostonadmin


Leave a Reply Cancel Reply

Save my name, email, và website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: Bắp Bò Tiếng Anh Là Gì - Thịt Bò Thịt Bò Bắp Hoa Tên Tiếng Anh Là Shank


Search
Search

Recent Posts


Recent Comments


No comments to lớn show.

Archives


Categories


Theme by MyThemeShop