Trong những bài học trước, aryannations88.com đang cùng những em tìm hiểu các nhiều loại dao động. Ở bài học kinh nghiệm này, aryannations88.com xin ra mắt đến chúng ta cách tổng hợp xấp xỉ điều hòa thuộc phương thuộc tần số. Hi vọng đây đã là bài học hữu ích giúp những em học tập sinh rất có thể nắm có thể được loài kiến thức cũng như vận dụng vào làm bài tập.

Bạn đang xem: Vật lý 12 bài 5 lý thuyết


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vectơ quay

1.2. Cách thức giản thứ Fre- nen

2. Bài xích tập minh họa

2.1. Dạng 1: search PTDĐ tổng hợp

2.2. Dạng 2: search PTDD thành phần

3. Luyện tập

3.1. Bài xích tập từ luận

3.2. Bài tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


- Ta có thể biểu diễn một xê dịch x = Acos(ωt + φ) bằng một vectơ quaytại thời điểm thuở đầu có các điểm sáng sau:

Có góc tai góc tọa độ của OxCó độ dài bằng biên độ dao động; OM = AHợp với Ox một gócφ

*


a. Đặt vấn đề

Tìm tổng của nhị dao động

x1 = A1cos(ωt + φ1), x2= A2cos(ωt + φ2)

b. Phương pháp giản vật Fre-nen

- Ta lần lượt ta vẽ nhị vec tơ quay đặt trưng mang đến hai dao động:

*
Ta thấy(overrightarrow OM_1 )và (overrightarrow OM_2 )quay với vận tốc góc ω thì(overrightarrow OM )cũng xoay với vận tốc góc là ω.Phương trình tổng hợpx = Acos(ωt+φ)

- Kết luận: xấp xỉ tổng thích hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, thuộc tần số là 1 dao động điều hòa cùng phương, thuộc tần số với hai xê dịch đó. Trong đó:

(A = sqrt A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2cos (varphi _2 - varphi _1) ) (1)( an varphi = fracA_1sin varphi _1 + A_2sin varphi _2A_1 mcosvarphi _1 + A_2cos varphi _2)(2)

c. Ảnh hưởng của độ lệch pha

- Ta có:

Δφ = φ2 – φ1 = k2π: x1, x2cùng pha⇒ A = A1 + A2 với φ = φ1 = φ2 Δφ = φ2 – φ1 = (2k+1)π:x1, x2ngược pha(left{ eginarrayl A = left| A_1 - A_2 ight|\ varphi = varphi _1neuA_1 > A_2 endarray ight.)Δφ = (2k+1) (fracpi 2)⇒ x1 ⊥ x2 ⇒ A =(sqrt A_1^2 + A_2^2 )

2. Bài bác tập minh họa


2.1. Dạng 1: tra cứu phương trình dao động tổng hợp


Tổng hợp các dao đụng sau: x1 = 2cos(2πt − π) centimet và x2 = 3cos(2πt + π) cm

Hướng dẫn giải

Δφ = π − (−π) = 2π: x1, x2cùng pha⇒ A = A1 + A2 = 2 + 3 = 5cm

φ = π;φ = −π

→ x = 5cos(2πt ± π) cm


2.2. Dạng 2: kiếm tìm phương trình giao động thành phần


Cho 2 giao động cùng phương, thuộc tần số tất cả phương trình

Dao cồn tổng hợpx = x1 + x2 = (6sqrt 3 cos (omega t + varphi )). Tìm giá trị lớn số 1 củaA2 khi vậy đổiA1?

Hướng dẫn giải

Định lý sin:(fracasin A = fracbsin B = fraccsin C)

*

x = x1 + x2 ⇒(overrightarrow A = overrightarrow A_1 + overrightarrow A_2 )

(A_2 = frac6sqrt 3 frac12.sin alpha = 12sqrt 3 .sin alpha )


3. Luyện tập


3.1. Bài bác tập trường đoản cú luận


Câu 1:Chuyển động của một đồ gia dụng là tổng đúng theo của hai dao động điều hòa thuộc phương cùng tần số có các phương trình là: x1 = 4cos(10t +(fracpi 4)cm và x2 = 3cos(10t + (frac3pi 4)) cm. Khẳng định vận tốc cực lớn và gia tốc cực đại của vật.

Câu 2:Dao rượu cồn tổng phù hợp của hai xê dịch điều hòa thuộc phương bao gồm biểu thức x = 5cos(6(pi )t + (fracpi 2)) cm. Dao động trước tiên có biểu thức là x1 = 5cos(6(pi )t + (fracpi 3)) (cm). Search biểu thức của dao động thứ hai.

Câu 3: Một vật cân nặng m = 100g thực hiện đồng thời 2 giao động điều hòa thuộc phương : (x_1 = 5cos (20t))cm,(x_1 = 12cos (20t + pi ))cm. Tích điện dao hễ của đồ gia dụng là bao nhiêu?

Câu 4: Một vật tiến hành đồng thời 2 giao động điều hòa thuộc phương, cùng tần số 10Hz và tất cả biên độ lần lượt là 7cm cùng 8cm. Hiệu số pha của 2 dao động là p/3 rad. Độ lớn tốc độ của thiết bị khi vật tất cả li độ 12cm là bao nhiêu?


3.2. Bài bác tập trắc nghiệm


Câu 1:Cho 2 dao động điều hòa: x1 = 5cos(2πt +(fracpi 4)) cm, x2 = 5cos(2πt + (frac3pi 4)) cm. Tra cứu phương trình xê dịch tổng hợp.

A.x = 5(sqrt 2 )cos(2πt + (fracpi 2)) cm

B.x = 5(sqrt 2 )cos(2πt) cm

C.x = 5(sqrt 2 )cos(2πt − (fracpi 2)) cm

D.x = 5(sqrt 2 )cos(2πt +(fracpi 6)) cm

Câu 2: Một đồ dùng tham gia bên cạnh đó 2 dao động: x1 = 3cos(5πt+ (fracpi 3)) cm, x2 = 3(sqrt 3 )cos(5πt + (fracpi 6)) cm. Tìm phương trình dao động tổng hợp.

Xem thêm: Cách Tải Game Audition Online, Cách Tải Và Cài Đặt Game Audition Mới Nhất 2021

A.x = 7,9cos(5πt + (frac41pi 180)) cm

B.x = 7,9cos(πt + (frac41pi 180)) cm

C. X = 7,9cos(5πt − (frac41pi 180)) cm

D.x = 7,9cos(πt − (frac41pi 180)) cm

Câu 3: chuyển động của một đồ dùng là tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương. Nhì dao động này còn có phương trình thứu tự là(x_1 = 4cos (10t + fracpi 4)) centimet và (x_1 = 3cos (10t - frac3pi 4))cm. Độ lớn tốc độ của vật tại vị trí cân bằng là:

A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 80 cm/s D. 10 cm/s

Câu 4:Vật trọng lượng 400 g tham gia đôi khi 2 xấp xỉ điều hòa thuộc phương với những phương trình: x1 = 3sin(5πt + (fracpi 2)) cm, x2 = 6cos(5πt + (fracpi 6)) cm. Vận tốc cực lớn của vật dụng là:

A.81 cm/s

B.81,7 cm/s

C.81,7 m/s

D.81 m/s


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy rèn luyện bài trắc nghiệm Tổng hợp hai xê dịch điều hòa thuộc phương, cùng tần số và cách thức Fre-nenVật lý 12 sau để nắm vững thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm


4. Kết luận


Qua bài giảngTổng hòa hợp hai xê dịch điều hòa và cách thức Fre-Nennày, những em cần xong xuôi 1 số phương châm mà bài xích đưa ra như:

Biểu diễn được phương trình xấp xỉ điều hòa bằngphương pháp vectơ quay.Vận dụng được phương pháp giản đồ vật Fre – nen để tìmphương trình xê dịch tổng phù hợp hai dao động điều hòa thuộc phương, cùng tần số.
bài viết liên quan