universal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm universal giọng bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của universal.

Bạn đang xem: Universal là gì


Từ điển Anh Việt

universal

/,ju:ni"və:səl/

* tính từ

thuộc vũ trụ, thuộc cầm cố giới, thuộc vạn vật

universal gravitation: sức cuốn hút của vạn vật

universal language: ngôn ngữ nhân loại (thế giới ngữ)

toàn bộ, toàn thể, vớ cả, chung, phổ thông, phổ biến; vạn năng

universal suffrage: sự bỏ thăm phổ thông

universal law: phương tiện chung, quy định phổ biến

universal misery: nỗi khổ cực chung

universal opinion: dự luận chung

universal agent: cửa hàng đại lý toàn quyền

universal provider: fan buôn đủ một số loại hàng

universal legatee: fan được hưởng toàn thể gia tài

universal

phổ dụng


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

universal

* kỹ thuật

phổ biến

phổ dụng

vạn năng

vũ trụ

xây dựng:

khắp nơi

điện lạnh:

phổ quát


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Giải Bài 27 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 27 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*