04092004dream): "#sponsored app mới cần sử dụng mạng 4G không tính tiền cho ae nào cần