No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì hiện tại Đơn)

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 thì mô tả một hành vi chung chung, bao quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời gian hiện tại.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 1

2. Cách sử dụng thì bây giờ đơn

Cách sử dụng thì bây giờ đơn

Diễn đạt một kiến thức hoặc hành vi lặp đi tái diễn trong hiện tại tại

Chân lý, thực sự hiển nhiên

Sự việc xảy ra trong tương lai. Phương pháp này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, công tác hoặc chiến lược đã được cố định theo thời gian biểu.

Sử dụng vào câu đk loại 1.

Sử dụng trong một vài cấu trúc khác

3. Công thức thì lúc này đơn

*

4. Vết hiệu nhận biết thì bây giờ đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, từng năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ cha lần/ tứ lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì bây giờ tiếp diễn)

1. Cách làm :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Vết hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn:

Thì hiện tại tại tiếp nối trong câu thông thường có những các từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ miêu tả hành rượu cồn đang diễn ra và kéo dài trong hiện nay tại. 

EX: She is going lớn school at the moment.

+ dùng để làm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ dùng để mô tả một hành vi sắp xảy ra sau này theo chiến lược đã định trước 

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

+ mô tả sự không ưng ý hoặc phàn nàn về việc nào đó khi trong câu bao gồm “always”.

Xem thêm: Axit Salicylic Acid Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Ex: She is always coming late.

Note : Không dùng thì hiện tại tại tiếp tục với những động trường đoản cú chỉ tri giác, thừa nhận thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate…