Lại là cuộc bất đồng quan điểm đúng-sai về dòng câu bất hủ, “anh lưu giữ em”, trong tiếng Anh và tiếng Pháp. Èo, nhắc bạn nhớ ta, thời cung cấp 1, kích thước lớp 4, 5 gì đó, sau gần 5 năm học tiếng Pháp mình cũng đã tự vướng mắc chính câu này. Thời đó không ai từng trả lời cắt nghĩa đến mình, bạn dạng thân cũng chẳng hỏi. Sau này khi tiếng Pháp nó lấn sâu vào máu thịt, để mình hiểu rõ sâu xa nó mang lại xương tuỷ, thì mới có thể biết chỉ có người nào không rành tiếng Pháp mới thắc mắc cái câu đó.

Trong giờ đồng hồ Pháp, xin kiếu cái câu hỏi dịch mot-à-mot (tạm dịch : dịch từng chữ một) ra để mà lại hiểu một câu. Vì như vậy sẽ gồm ngày than khóc tại sao từ làm sao tôi cũng hiểu mà cả câu chẳng gọi gì