Trong giờ đồng hồ Anh các tính từ, của cả phân từ bỏ 2 (phân từ vượt khứ), có thể đứng trước và sau danh từ. Nhưng trong không ít trường hợp, tôi lần chần sự không giống nhau khi nào thì tính trường đoản cú đứng trước và khi thì đứng sau danh từ.

Bạn đang xem: Trước tính từ


Tính trường đoản cú trong giờ Anh thường đứng trước danh từ với được đặt tại phần "modifier" tuyệt "attributive" - bửa nghĩa. Vị đó chúng ta thường nói:


* Getting all the way round Brazil in five working days proved an impossible mission. * He asked me a number of difficult questions. * I was sitting next to lớn the xuất hiện window which I couldn't close.


Mission impossible, nếu tôi nhớ ko nhầm thì ban đầu đây tên của một series trên vô tuyến Mỹ và sau đó được gửi thành phim. Trên thực tế chẳng có vì sao gì cho việc hòn đảo tính từ ra phía sau danh từ vào trường thích hợp này ngoại trừ để tạo ấn tượng. Nó mê say sự chú ý của fan nghe. Các trường thích hợp ngoại lệ: tính trường đoản cú đứng dau sinh từ


Các tính từ bổ nghĩa được đặt sau rượu cồn từ to lớn be (và một vài động từ đặc trưng khác - Copular verbs). Như vậy họ có :


* The mission was impossible. * All the questions he asked were difficult. * The window remained open.


Động trường đoản cú liêh kết - copular verbs, nối tính từ bỏ với chủ ngữ, thường diễn đạt trạng thái của một vật hay là 1 người làm sao đó. Chúng gồm các động trường đoản cú : be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, get, become, stay, remain, keep, grow, go, turn. Bọn họ có những ví dụ sau:


* The policemen became angry. * The suspects remained calm although I could see that they were anxious. * The soup looked, smelt and tasted good.


Các tính từ té nghĩa cũng đều có các từ bửa nghĩa thêm vào cho chính nó, lấy một ví dụ để biểu đạt nghĩa "capable of achieving first-class degrees" - có khả năng đạt được bởi hạng nhất, thì nó thường xuyên được dùng đối với tất cả cụm từ bỏ này đứng đằng sau danh từ, thay do đứng trước danh từ nhưng nó bửa nghĩa cho:


* We are recruiting students capable of achieving first-class degrees. Không nói: We are recruiting capable of achieving first class degree students. Nhưng: She was a capable student.


* I used khổng lồ live in a house next to lớn the Royal Opera House. Ko nói: I used khổng lồ live in a next to the Royal Opera House house. Nhưng: I live quite near you. In the next street, in fact.


* The people questioned about the incident gave very vivid accounts of what had happened. * The issues discussed at the meeting all had some bearing on world peace.


Trong cả tứ ví dụ trên chắc hẳn rằng cách thường thì hơn là cần sử dụng một mệnh đề quan hệ (a relative clause):


* We are recruiting students who are capable of achieving first-class degrees. * I used lớn live in a house which was next lớn the Royal Opera House. * The people who were questioned about the incident gave vivid accounts of what had happened. * The issues that were discussed at the meeting all had some bearing on world peace.

Xem thêm: Picc Là Gì ?


Và cuối cùng, các tính tự đi sau phần đông các danh từ đo lường và sau các từ bao gồm tiền tố some-, any- và no- :


* The fence around the estate was three metres high, thirty-five kilometres longone hundred và twenty years old. * This place doesn't look very promising, but let's try and find somewhere nice for dinner. * I couldn't find anything interesting on the television so I had an early night. * There's somebody outside who wants to speak to you. Shall I let him in? * Nobody present at the meeting was able khổng lồ offer me any useful advice.