Đường trung đường của một tam giác được quan niệm là đoạn thẳng nối tự đỉnh của tam giác cho tới trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác gồm 3 đường trung tuyến. Nội dung bài viết này, aryannations88.com sẽ share với các bạn các đặc thù đường trung con đường của tam giác thông thường và những tam giác quan trọng đặc biệt như vuông, cân, đều.

Bạn đang xem: Trung tuyến tam giác đều


Các đặc điểm đường trung tuyến đường của tam giác thông thường

*

3 con đường trung con đường của tam giác đồng quy tại 1 điểm. Điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác.Khoảng bí quyết từ giữa trung tâm của tam giác mang đến đỉnh bởi 2/3 độ dài đường trung tuyến đường ứng với đỉnh đó.Khoảng cách từ trung tâm đến trung điểm của mỗi cạnh bởi 1/3 độ dài con đường trung tuyến tương xứng với cạnh đóMỗi trung đường chia diện tích s của tam giác thành hai phần bởi nhau.

Xem thêm: Hệ Tọa Độ Vn2000 Gồm Những Thông Số Nào, Wgs Hệ Tọa Độ Vn2000 Và Wgs84 Là Gì

Bố trung tuyến phân tách tam giác thành sáu tam giác nhỏ với diện tích bằng nhau.

Tính hóa học đường trung con đường của tam giác cân

*

Đường trung đường ứng trường đoản cú góc đỉnh sẽ vuông góc với cạnh đáy tương xứng (nó là mặt đường trung trực của cạnh đáy)Đường trung tuyến đường ứng từ góc đỉnh sẽ chia góc đỉnh thành 2 góc bằng nhau (Nó là con đường phân giác của góc đỉnh).Có không thiếu thốn các tính chất của đường trung con đường tam giác thông thường

Tính chất đường trung con đường của tam giác đều:

Ba con đường trung con đường của tam giác đều phải có độ dài bằng nhau.Ba con đường trung con đường đồng thời cũng chính là 3 đường trung trực và đường phân giác của tam giác đều.Có không thiếu các tính chất của đường trung con đường tam giác cân

Tính hóa học đường trung tuyến đường của tam giác vuông

*

Trong tam giác vuông, mặt đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền sẽ sở hữu được chiều dài bằng nửa cạnh huyền.Có không hề thiếu các đặc thù của con đường trung đường tam giác thông thường.

Nếu tam giác vuông cân, con đường trung đường từ góc vuông, ứng với cạnh huyền sẽ sở hữu được các đặc thù của con đường trung tuyến đường của tam giác vuông với tam giác cân, có nghĩa là nó sẽ có được chiều nhiều năm bằng một nửa cạnh huyền, vuông góc với cạnh huyền, và chia góc vuông thành 2 góc tất cả 45o

Trên đấy là các đặc điểm cơ phiên bản của con đường trung tuyến trong tam giác thường, vuông, cân, đều. Ví như có ngẫu nhiên thắc mắc gì về phần kiến thức và kỹ năng này, hãy nhằm lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết nhé!