Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Truncate table là gì

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt cồn SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham khảo
Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL
Trang trước
Trang sau


Xem thêm: ✅ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa hoàn toàn dữ liệu từ 1 bảng vẫn tồn tại.

Bạn cũng rất có thể sử dụng lệnh DROP TABLE nhằm xóa toàn cục bảng, dẫu vậy nó sẽ xóa toàn bộ cấu tạo bảng trường đoản cú Database và nếu như bạn cần gìn giữ một vài tài liệu trong kết cấu bảng như vậy, bạn sẽ phải tạo lại bảng này lần nữa.

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE vào SQL như sau:

TRUNCATE TABLE ten_bang;

Ví dụ

Bảng SINHVIEN có các phiên bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | công nghệ thông tin | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3.0 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4 || 4 | Nhan | 19 | ck | 4.5 || 5 | Huong | trăng tròn | TCNH | 5 |+----+---------+-----+-----------+---------+5 rows in set (0.00 sec)
Sau đây là ví dụ của lệnh TRUNCATE TABLE:

SQL > TRUNCATE TABLE SINHVIEN;Bây giờ, bảng SINHVIEN vẫn bị biến hóa và sau đây là tác dụng của lệnh SELECT: