Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Trong pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng


*

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào tiếp sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 khổng lồ 1 bởi vì writeln(‘A’);

B. For i= 1 khổng lồ 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to lớn 10 vì writeln(‘A’);

D. For i to 10 bởi writeln(‘A’);

Câu 2. Vào câu lệnh lặp: For i := 1 lớn 10 bởi j:= j + 2; write( j );

Khi hoàn thành câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được triển khai bao nhiêu lần?

A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Ko thực hiện.

Câu 3. Mang đến đoạn chương trình: J:= 0;

For i:= 1 to 5 bởi J:= j + i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, cực hiếm của biến chuyển j bởi bao nhiêu?

A. 12 B. 22 C. 15 D. 42.

Câu 4: Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ nào sau đây là đúng?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2);

B. If (câu lệnh) then (điều kiện)

C. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) else (câu lệnh 2)

D. If (điều kiện) do (câu lệnh)

Câu 5: lịch trình sau cho công dụng gì?

Program VD;

Var a, b: Real;

x: Integer;

Begin

Readln( a,b);

If a>b then x:=a else x:=b;

Writeln(x);

End.

Đề này lỗi,mình sửa lại nha.

A.Xuất ra màn hình số nhỏ tuổi nhất trong 2 số a, b đang nhập.

B.Xuất ra màn hình số lớn nhất trong nhị số a, b đang nhập.

C.Chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo loại dữ liệu.

Xem thêm: Lòng Zin Hãng 5Bu Yaz 5Bu La Gì ? Ai Mê Xì Po Yaz Mà Ít Tiền Thì Xem Cái Này Nha

D.Đảo cực hiếm của hai biến a, b đến nhau.

Câu 6: chuyển động nào tiếp sau đây lặp với mốc giới hạn lặp biết trước?

A. Rửa rau tới lúc sạch

B. Học bài tính đến khi ở trong bài

C. Hotline điện tới khi có bạn nghe máy

D. Ngày tắm 2 lần

Câu 7: cấu tạo câu lệnh đk dạng thiếu thốn là:

A. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) esle (câu lệnh 2);

B. If (điều kiện) then (câu lệnh) ;

C. If (điều kiện) then (câu lệnh), (câu lệnh 2);

D. If (điều kiện) then (câu lệnh 1) ; esle (câu lệnh 2);

Câu 8: Ta tất cả 2 lệnh sau:

x := 8;

IF xA. 5 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 9: chọn câu lệnh Pascal hòa hợp lệ trong các câu lệnh sau:

A. If a >b then max = a ;

B. If a := b then max = b ;

C. If a = b then S := a+b ;

D. If a A. For (biến đếm ): = ( cực hiếm đầu) lớn (giá trị cuối ) bởi (câu lệnh);

B. For (biến đếm):= (giá trị cuối) lớn (giá trị đầu ) vày ( câu lệnh);

C. For (biến đếm ); = (giá trị đầu ) khổng lồ (giá trị cuối) ; vị (câu lệnh);

D. For (biến đếm)=(giá trị đầu) to (giá trị cuối) vày (câu lệnh ) ;

Câu 11: Em gọi lệnh lặp theo nghĩa nào bên dưới đây?

A. Một lệnh gắng cho những lệnh

B. Các câu lệnh được viết lặp đi tái diễn nhiều lần

C. Vị câu lệnh có tên là lệnh lặp

D. Cả (A), (B), (C) các sai

Câu 12: khi nào thì câu lệnh For..to..do kết thúc?

A. Khi biến đổi đếm nhỏ dại hơn cực hiếm cuối

B. Khi đổi thay đếm to hơn giá trị cuối

C. Khi đổi mới đếm nhỏ hơn quý hiếm đầu

D. Khi đổi mới đếm to hơn giá trị đầu

Câu 13: cho những câu lệnh sau hãy đã cho thấy câu lệnh đúng?

A. For i:=1 to lớn 10; vì chưng x:=x+1;

B. For i:=1 lớn 10 bởi vì x:=x+1;

C. For i:=10 to lớn 1 do x:=x+1;

D. For i =10 lớn 1 vì chưng x:=x+1;

Câu 14: Với ngôn từ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 khổng lồ 10 bởi x:=x+1; thì biến đổi đếm i phải

được khai báo là kiểu tài liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Toàn bộ các kiểu dáng trên rất nhiều được

Câu 15: vào câu lệnh lặp với tần số biết trước (For – do), được thực hiện mấy lần?