Một mạch điện tất cả điện trở thuần 10W mắc thân hai điểm bao gồm hiệu điện chũm 20V. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 10s là
Bạn đang xem: Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10

Hai láng đèn gồm số ghi theo thứ tự là Đ1:120V – 100W; Đ2: 120V – 25W. Mắc tuy vậy song hai bóng đèn này vào hiệu điện cố 120V. Tính cường độ mẫu điện qua từng bóng


Người ta mắc nối tiếp giữa 2 điểm A – B tất cả hiệu điện núm U = 240V một vài bóng đèn nhiều loại 6V – 9W thì bọn chúng sáng bình thường. Nếu có 1 bóng bị hỏng, fan ta nối tắt đoạn mạch có bóng lỗi lại thì hiệu suất tiêu thụ từng bóng tăng xuất xắc giảm từng nào phần trăm?


Hai trơn đèn tất cả số ghi lần lượt là Đ1:120V – 100W; Đ2: 120V – 25W. Mắc nối tiếp hai bóng bên trên vào hiệu điện ráng 120V thì tỷ số năng suất P1/P2 của hai đèn là (coi năng lượng điện trở không cố gắng đổi)


Hai năng lượng điện trở tương đương nhau, mắc tuy nhiên song chúng nó vào hai điểm bao gồm hiệu điện nắm U thì hiệu suất tiêu thụ của chúng là 40W. Nếu hai thì năng lượng điện trở này được mắc thông suốt và mắc vào hiệu điện nắm U nói trên thì công suất tiêu thụ của bọn chúng là


Một bếp điện có 2 dây điện trở có mức giá trị thứu tự là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ cần sử dụng điện trở R1 thì đun sôi một nóng nước trong thời gian t1=10 phút. Thời gian quan trọng để hâm sôi ấm nước trên khi chỉ áp dụng điện trở R2 bằng


Một nguồn điện có suất điện đụng 2V thì khi triển khai một công 10J, lực kỳ lạ đã dịch chuyển một năng lượng điện lượng qua mối cung cấp là


Có hai bóng đèn: Đ1 : 120V – 60W; Đ2 = 120V – 45W. Mắc hai bóng đèn trên vào hiệu điện cố U = 240V như hình vẽ. Khi đèn Đ1 và Đ2 sáng sủa bình thường. Tính R1

*


Một bếp từ có 2 dây điện trở có giá trị thứu tự là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi phòng bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một nóng nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian cần thiết để hâm sôi ấm nước trên lúc chỉ áp dụng điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi dùng hai dây R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì thời hạn đun sôi nóng nước kia là


Người ta làm cho nóng 1 kilogam nước thêm 10C bằng phương pháp cho loại điện 1 A đi qua 1 điện trở 7 Ω. Biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian quan trọng là


Một bếp điện có 2 dây năng lượng điện trở có giá trị theo lần lượt là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đung nóng một ấm nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian cần thiết để hâm nóng ấm nước trên khi chỉ thực hiện điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi dùng hai dây R1 mắc tiếp nối với R2 thì thời hạn đun sôi ấm nước kia là


Để bóng đèn 120V – 60W sáng thông thường ở mạng điện gồm hiệu điện vắt là 220V, tín đồ ta bắt buộc mắc thông liền với nó một điện trở phụ R có giá trị là


Khi nối hai rất của mối cung cấp với một mạch xung quanh thì công của nguồn điện áp sản ra trong thời gian 1 phút là 720J. Hiệu suất của nguồn bằng
Xem thêm: Công Thái Học Là Gì ? Ứng Dụng Công Thái Học Trong Thiết Kế Sản Phẩm

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam