Khối lượng xenlulozơ và cân nặng axit nitric đề nghị lấy để thêm vào ra 445,5 kilogam xenlulozơ trinitrat, biết hiệu xuất phản ứng đạt 75% là


Đốt cháy trọn vẹn 15,84 gam các thành phần hỗn hợp 2 este CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 mang đến toàn bộc thành phầm cháy qua hỗn hợp nước vôi trong thấy cân nặng bình tăng m gam. Giá trị của m là


Cho 9,2 gam hỗn kim loại tổng hợp loại Mg và Fe vào 210 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X với 15,68 gam hai kim loại. Phần trăm trọng lượng của fe trong láo lếu hợp ban đầu là


Cho những chất sau: axit glutamic; valin, lysin, phenol, axit fomic, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím thay đổi màu sắc hồng, greed color và không thay đổi màu sắc lần lượt là


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một nhiều loại anion. Những loại ion vào cả 4 dung dịch có Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO3, NO3 . Đó là 4 hỗn hợp


Có các phát biểu :

1). Photpho white có cấu tạo tinh thể phân tử .

Bạn đang xem: Trimetylamin có công thức cấu tạo thu gọn là

2). Nung các thành phần hỗn hợp quặng photphorit, cát trắng xóa và than để điều chế photpho vào công nghiệp 3) Axit H3PO4 gồm tính oxi hóa mạnh bạo giống HNO3 .

4) Amophot là láo hợp những muối NH4H2PO4 với (NH4)2HPO4 .

5) Hàm lượng bồi bổ của phân lấn được reviews qua hàm vị P2O5 trong lấn .

6) Bón lân cho cây xanh thường tạo chua khu đất .

7) Photpho chỉ biểu hiện tính khử .Số phát biểu đúng là


Chia m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm CuO,Fe2O3 cùng trọng lượng thành 2 phần bởi nhau

-Phần 1: chức năng với cacbon khi nấu nóng thu được 8,96 lit tất cả hổn hợp CO2 ,CO (đktc) có tỉ khối so với H2 là19

và x gam hai sắt kẽm kim loại .

Xem thêm: Top 7 Bài Thuyết Minh Bài Phú Sông Bạch Đằng Siêu Hay, Top 7 Bài Thuyết Minh Phú Sông Bạch Đằng Siêu Hay

-Phần 2: tính năng vừa không còn với V lit dung dịch HNO3 1 M .Giá trị của m và V là


Nung 31,8 gam tất cả hổn hợp X có 2 muối cacbonat hóa trị II (hóa trị ko đổi) đến trọng lượng không đổi, sót lại 16,4 gam chất rắn. Kêt nạp toàn bộ cân nặng khí CO2 có mặt vào hỗn hợp Ychứa 0,1 mol Ba(OH)2 cùng 0,2 mol NaOH. Trọng lượng kết tủa nhận được sau làm phản ứng là.


Cho các cặp sắt kẽm kim loại nguyên hóa học tiếp xúc thẳng với nhau: Fe cùng Cu; Fe và Zn; Fe cùng Sn; Fe cùng Ni, Fe và Mg. Lúc lần lượt nhúng các cặp kim loại trên vào hỗn hợp axit, số cặp kim loại trong các số ấy Fe bị phá huỷ trước là


Dung dịch X có chứa :0,1 mol Ca2+;0,3mol Mg2+; 0,4 mol Cl- với a mol HCO3- .Cô cạn X ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam