Cổ phiếu quĩ (tiếng Anh: Treasury shares) là cổ phiếu được thâu tóm về bởi doanh nghiệp phát hành bằng nguồn ngân sách hợp pháp và sẽ tiến hành tái phân phát hành quay trở về trong khoảng thời hạn theo nguyên tắc của luật pháp về hội chứng khoán.

Bạn vẫn xem: Treasury stock là gì

Cổ phiếu quĩ (Treasury shares/Treasury stock)

Cổ phiếu quĩ trong tiếng Anh là Treasury shares hoặc Treasury stock.

Bạn đang xem: Treasury stock là gì

 Cổ phiếu quĩ là cp do công ty phát hành với được mua lại bởi chính doanh nghiệp phát hành bằng nguồn chi phí hợp pháp, nhưng lại nó không bị huỷ bỏ và sẽ được tái phân phát hành quay trở lại trong khoảng thời gian theo chế độ của pháp luật về chứng khoán.

Điểm khác hoàn toàn của cổ phiếu quĩ với cổ phiếu phổ thông:

- các cổ phiếu quĩ do công ty giữ không được nhận cổ tức, không tồn tại quyền biểu quyết và quyền mua cp mới tuyệt tham gia phân tách phần gia sản khi công ty giải thể

- Tổng số cổ phiếu quĩ không được phép vượt thừa tỉ lệ vốn hóa mà pháp luật qui định

- Khi chia cổ tức cho các cổ phần, cổ phiếu quĩ đang bởi công ty sở hữu được xem như là cổ phiếu chưa bán

- Việc doanh nghiệp mua cổ phiếu đang giữ hành sẽ có tác dụng giảm nguồn vốn chủ cài hay giá trị sổ sách của doanh nghiệp một lượng bằng giá trị cổ phiếu doanh nghiệp đã mua vào

- khi công ty xuất kho số cp quĩ đó, giá trị sổ sách của công ty sẽ tăng lên một lượng bằng giá trị cổ phiếu doanh nghiệp bán ra. Chênh lệch giữa hai khoản đó được ghi vào thặng dư vốn cổ phần của công ty

 Nguyên tắc kế toán

- Trị giá cp quĩ được phản ánh theo giá chỉ thực tế bao hàm giá mua lại và các chi tiêu liên quan tiền trực kế tiếp việc sở hữu lại

- TK 419 không phản ánh trị giá cổ phiếu mà doanh nghiệp mua của các công ty cổ phần khác vì mục đích đầu tư

 - ngôi trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của mình phát hành nhằm mục đích muc đích tịch thu cổ phiếu để hủy quăng quật vĩnh viễn ngay trong khi mua vào thì giá bán trị cổ phiếu mua vào ko được ghi vào TK 419 mà phải ghi sút vốn góp

- Trị giá của cp quĩ khi tái thi công hoặc khi áp dụng để trả cổ tức, thưởng… được tính theo cách thức bình quân gia quyền

- Khi lập BCTC, trị giá thực tế của cp quĩ được ghi sút nguồn vốn marketing trên bảng bằng vận kế toán bằng cách ghi số âm

Tài khoản sử dụng TK 419 – cp quĩ

Bên nợ: Trị giá thực tiễn cổ phiếu quĩ khi mua vào

Bên Có: Trị giá thực tiễn cổ phiếu quĩ được lại tái phát hành, phân chia cổ tức hoặc huỷ bỏ

Số dư mặt Nợ: Trị giá thực tiễn cổ phiếu quĩ hiện giờ đang do công ty nắm giữ

Sơ thiết bị hạch toán theo thông tứ 200/2014/TT-BTC

Ví dụ

Năm 2019, công ty A có những nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quĩ như sau:1. Doanh nghiệp A mua lại 10.000 cổ phiếu do chính công ty phát hành với giá mua lại là 120.000 đồng/cổ phần, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Giá thành liên quan liêu đến việc mua lại cổ phiếu là 10.000.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.

2. Công ty A tái phát hành 10.000 cổ phiếu quĩ với mức giá tái xuất bản là 130.000 đồng/cổ phần, vẫn thu tiền bởi chuyển khoản. Biết giá thâu tóm về số cổ phiếu trên là 120.000 đồng/cổ phần.

Xem thêm: Tổng Quan Về Đấu Xếp Hạng Động Là Gì, Và Những Điều Thú Vị Xung Quanh

(Tái phạt hành cổ phiếu quĩ ra thị trường với đắt hơn giá thực tiễn mua về)

3. Hủy bỏ 10.000 cp quĩ cùng với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, giá thâu tóm về số cổ phiếu trên là 120.000 đồng/cổ phần (Hủy quăng quật sau ngày mua)