Bộ thắc mắc trắc nghiệm Toán học lớp 7 gồm đáp án, tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ dấn biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Mong muốn với tài liệu trắc nghiệm Toán học lớp 7 sẽ giúp học sinh củng gắng kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán học 7
Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 7 chương 1

Trắc nghiệm Toán học 7 ôn tập Chương 1

Bài 1: Cho

*
thì quý hiếm của x là:

A. 25

B. 21

C. 30

D. 20

Lời giải:

*

Đáp án phải chọn là:B

Bài 2: Viết số thập phân hữu hạn 0,245 dưới dạng phân số về tối giản:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Đáp án đề xuất chọn là:D

Bài 3: đến đẳng thức 8.9 = 6.12 ta lập được tỉ trọng thức là

*

Lời giải:

*

Đáp án bắt buộc chọn là:B

Bài 4: √49bằng

A. 49

B. - 49

C. 7 với -7

D. 7

Lời giải:

*

Đáp án phải chọn là:D

Bài 5: làm cho tròn số 448,578 cho chữ số thập phân đồ vật nhất

A. 448,6

B. 448

C. 450

D. 448,58

Lời giải:

Ta thấy chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 7 > 5 phải số 448,578 được tròn đến chữ số thập phân đầu tiên là 448,6

Đáp án bắt buộc chọn là:A

*

Bài 6: search x biết x : (-3)4= (-3)2. Kết quả x bằng:

*

Lời giải:

*

Đáp án đề nghị chọn là:A

Bài 7: triển khai phép tính

*
ta được hiệu quả là:

*

Lời giải:

Ta có

*

Đáp án nên chọn là:A

Bài 8: lựa chọn √m= 5 thì m bằng:

A. 0

B. 5

C. 10

D. 25

Lời giải:

√m = 5 ⇔ (√m)2= 52⇔ m = 25

Đáp án buộc phải chọn là:D

Bài 9:

*
. Hiệu quả là:

*

Lời giải:

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là:C

Bài 10: mang đến |x| = 4 thì:

A.x = 4

B.x = −4

C.x = 4 hoặcx = −4

D.x = 0

Lời giải:

|x| = 4 suy rax = 4hoặcx = −4

Đáp án bắt buộc chọn là:C

Bài 11: tác dụng của phép tính

*
là:

*

Lời giải:

*

Đáp án phải chọn là:B

Bài 12: Gía trị của x vào phép tính

*
là:

*

Lời giải:

*

Đáp án buộc phải chọn là:B

Bài 13: kiếm tìm x biết:

*

*

Lời giải:

*

Đáp án nên chọn là:D

Bài 14: bao gồm bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn

*

A. 3

B. 2

C. 1

D. -5/6

Lời giải:

*

Từ đó bao gồm một cực hiếm của x vừa lòng đề bài

Đáp án đề nghị chọn là:C

Bài 15: Gía trị nhỏ tuổi nhất của x thỏa mãn

*

*

Lời giải:

*

Hay giá bán trị nhỏ tuổi nhất của x thỏa mãn đề bài bác là -1

Đáp án buộc phải chọn là:B

Bài 16: Cho

*
*
. Chọn câu sai.

*

Lời giải:

*

*

B.C = 0 nên A, B, C đúng, D sai

Đáp án bắt buộc chọn là:D

Bài 17: Biết x1là giá chỉ trị thỏa mãn nhu cầu 2x-2- 3.2x= - 88 và x2là quý giá thỏa mãn

*
. Lựa chọn câu đúng

A. X1+ x2= 13

B. X1+ x2= -23

C. X1+ x2= 22

D. X1+ x2= 23

Lời giải:

*

*

Vậy x2= 19

Từ kia x1+ x2= 5 + 18 = 23

Đáp án cần chọn là:D

Bài 18: chọn câu đúng

*

Lời giải:

*

Đáp án đề xuất chọn là:C

Bài 19: Chovà -3x + 10y - 2z = 236. Tính x + y + z

A. -26

B. 26

C. -22

D. 6

Lời giải:

và -3x + 10y - 2z = 236

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Do đó:

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Từ đó tổng x + y + z = -16 + 14 - 24 = -26

Đáp án đề xuất chọn là:A

Câu 20: bên trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học tập kì I so với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , vừa đủ , yếu ớt của khối tỉ trọng với 9;11;13;3 và không có học viên kém. Hiểu được số học viên khá nhiều hơn nữa số học sinh xuất sắc là đôi mươi em. Lựa chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn chỉnh nhà trường thì:

A.Số học sinh xuất sắc là90 học tập sinh

B.Số học viên khá là110học sinh

C.Số học viên trung bình là120học sinh

D.Số học sinh yếu là30học sinh

Lời giải:

Gọi số học sinh giỏi, tương đối , trung bình, yếu hèn của khối là a , b ,c , d (học sinh a, b, c, d ∈ N*)

Theo đề bài ta có:

*
và b - a= 20

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau ta có:

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Vậy

Số học tập sinh tốt của khối là90học sinh

Số học viên khá của khối là110 học sinh

Số học sinh trung bình của khối là130 học tập sinh

Số học sinh yếu của khối là30 học sinh

Đáp án đề xuất chọn là:C

Câu 21: trên một công trường thi công ba team lao cồn có tất cả 196 bạn .

Xem thêm: Quy Tắc Logarit - Bảng Công Thức Logarit Bản Đầy Đủ

Nếu gửi 1/3 số fan của team I, 1/4 số bạn đội II cùng 1/5số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của bố đội cân nhau . Số người lúc đầu của nhóm I; nhóm II; nhóm III thứu tự là:

A.70 ; 64 ; 62

B.64 ; 70 ; 60

C.64 ; 62 ; 70

D.72 ; 64 ; 60

Lời giải:

Gọix ; y ; z theo thứ tự là số người ban đầu của team I ; đội II; đội II(x; y; z ∈ N*)

Nếu chuyển 1/3số bạn của đội I đi làm việc khác thì đội I còn lại

*
(người)

Nếu chuyển 1/4số bạn của đội II đi làm việc việc không giống thì nhóm II còn lại

*
(người)

Nếu gửi 1/5số bạn của nhóm III đi làm việc khác thì nhóm III còn lại

*
(người)

Vì số người còn sót lại của tía đội sau khi chuyển là đều bằng nhau nên:

  

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Lại có tổng số người ban đầu của cả tía đội là196người nênx + y + z = 196

Ta có:

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau ta có

*
và -3x + 10y - 2z = 236

Suy ra x = 18.4 = 72 ; y = 4.16 = 64 ; z = 4.15 = 60

Vậy số người thuở đầu của team I; đội II; đội III lần lượt là 72người;64người và60người.