... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGCâu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy lấy ví dụ minh họa)a. Quy phạm pháp luật: - Là phép tắc ... các bên tham gia tình dục pháp luật đó đều mang mọi quyền nhiệm vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định.* yếu tắc của quan hệ tình dục pháp luật: - cửa hàng của tình dục pháp luật ... Chánh án tòa án nhân dân về tối cao gồm quyền chống nghị tất cả các bạn dạng án. Câu 12: quan hệ giới tính pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ nam nữ pháp luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).* quan hệ pháp...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án


*

*

... Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là sự phản ánh tồn tại làng mạc hội b. Là sự việc phản ánh phần lớn ... được quyền từ bỏ quyết Trang 85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng làng mạc hội chủ nghóa là gì? a. Là khối hệ thống những quan niệm phản ánh nhu cầu, mong mơ của các ách thống trị ... độ lên công ty nghóa xã hội bên trên phạm vi cả nước bắt đầu từ khi nào? a. Tháng 2/1930 b. Mon 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Tháng 4/1975 43. Trong các cơ cấu đúng theo thành cơ cấu tổ chức xã hội thì tổ chức cơ cấu nào...
*

*

*

... Toán, đồng tiền giao dịch thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là ngoại tệ tự do thoải mái chuyển đổia)Đúngb)Sai B. Vì việc lựa chọn đồng xu tiền tính tóan đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do hai bên XK ... NH đưa ctừ chỉ vào vai trò là trung gian thanh toán, NH sau thời điểm nhận đc bộ ctừ giấy nhờ vào thu từ bạn XK thì chuyển toàn thể ctừ giấy nhờ thu thanh lịch NH fục vụ bạn NK mà lại ko fải gồm ... Sản phẩm bạn lập ctừ hàng hóa để gửi tới NH FH L/C (bên NK)Câu 105: Trong giao dịch L/C bạn NK dựa vào văn bản nào để khám nghiệm ctừ thanh tóan?a)Hợp đồng b)L/C c)Thỏa ước Nh d)Hợp đồng và...

Xem thêm: Soạn Bài Uy Lít Xơ Trở Về


... Việc vận dụng pháp luật pháp d) không tồn tại các trường vừa lòng trên3. Người có thẩm quyền kháng nghịa) chánh án tòa án ND buổi tối cao, viện trưởng viện kiểm sát buổi tối caob) chánh án tòa án ND tối cao cấp tỉnh,viện ... Thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân về tối cao.d. Uỷ ban thẩm phán toà án cung cấp tỉnh, toà tài chính toà án nhân dân buổi tối cao, Hội đồng quan toà toà án nhân dân về tối ... Ban quan toà tòa án cấp tỉnh.b) Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân buổi tối cao.c) Tòa kinh tế tài chính tòa án nhân dân tối cao.d) Hội đồng quan toà tòan án nhân dân về tối cao. Đáp án : câu Dc) Toà án sơ thẩm...