Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Hóa học lớp 11, aryannations88.com reviews tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám đít nội dung lịch trình sgk Hóa 11 giúp bạn củng nỗ lực và ôn luyện kỹ năng về môn Hóa 11 để dành được điểm cao trong số bài khám nghiệm và bài thi môn hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết hóa hữu cơ 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Sự năng lượng điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon ko no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài bác 1: Sự năng lượng điện li rất hay có đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. độ đậm đặc ion SO42- trong X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi năng lượng điện của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án tương xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vày ion này chế tạo kết tủa cùng với Mg2+


Bài 5: dung dịch X tất cả : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO . Lúc cô cạn X thu được 7,715 gam muối hạt khan. Quý hiếm của a và b theo lần lượt là

A. 0.05 với 0,05.B. 0,03 với 0,02.

C. 0,07 với 0,08.D. 0,018 với 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Bài 6: gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều phải có nồng độ 0,1 mol/l. Kỹ năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng đột biến theo thiết bị tự nào trong các thứ trường đoản cú sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) gồm những bộ phận nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những thành phần nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số hóa học điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các hóa học điện li: phèn K – Al (là muối của K với Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – fe ( muối hạt của sắt cùng amoni)


Bài 10: hóa học nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH rét chảy. D. HBr phối hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2: Axit, bazơ, muối rất hay gồm đáp án

Bài 1: Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,5M nhằm phản ứng hoàn toản với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. Trăng tròn ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH với NaHCO3 phản nghịch ứng theo tỉ lệ 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = đôi mươi ml


Bài 2: cho 8 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg cùng Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối bột + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tan cha muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- cùng a mol Cl-. Tía muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ sống K2SO4 ⇒ K+ sinh sống K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ nhiều loại

Đáp án B: Cl- chỉ gồm ở KCl ⇒ K+ sinh hoạt KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ nhiều loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn câu trả lời C

Đáp án D: Cl- chỉ sinh sống AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không tồn tại Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi mang đến 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HNO3 xM, thu được dung dịch bao gồm chứa 7,6 gam hóa học tan. Cực hiếm của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất rã = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: th-nc 100 gam hỗn hợp A chứa tất cả hổn hợp HCl với H2SO4 nên vừa đầy đủ 100 ml hỗn hợp B cất NaOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl với H2SO4 thứu tự là x và y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng sản xuất kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau làm phản ứng, SO42- sẽ kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo có mang về axit - bazơ của Bron - stêt bao gồm bao nhiêu ion trong các các ion sau đó là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: cho những ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt hầu như ion nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt có bao nhiêu hóa học và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 106 : Luyện Tập, Please Wait

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy hóa học và ion nào dưới đây có đặc thù trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube aryannations88.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.aryannations88.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, aryannations88.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.aryannations88.com