Bạn đang xem: Toluen tác dụng với hno3

Đốt cháy không còn 9,18 gam 2 đồng đẳng của benzen A, B chiếm được 8,1 gam H2O cùng V lít CO2 (đktc). Quý giá của V là


5,2 g stiren đã bị trùng hợp một phần tác dụng đầy đủ với dd đựng 0,0125 mol brom. Lượng stiren không bị trùng hợp chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm trong 5,2 g


Người ta điều chế anilin bởi sơ vật dụng sau:

*

Biết hiệu suất tiến trình tạo thành nitrobenzen đạt 60% với hiệu suất tiến trình tạo thành anilin đạt 50%. Cân nặng anilin chiếm được khi điều chế từ 156 gam benzen là


Sử dụng thuốc thử làm sao để nhận thấy được những chất sau: benzen, stiren, toluen với hex – 1 – in


Một hidrocacbon A sinh sống thể lỏng bao gồm phân tử khối 2 và 0,9 g H2O. 1 mol A chức năng được với 4 mol H2 khi tất cả xúc tác của Ni với với brom trong dung dịch theo tỉ lệ thành phần 1:1. Vậy công thức kết cấu thu gọn gàng của A là:


Trùng hòa hợp 10,4 gam stiren thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả polistiren với stiren dư. Lượng A tác dụng đủ cùng với 100 ml hỗn hợp Brom 0,3M. Hiêụ suất của bội phản ứng trùng vừa lòng là


Sản phẩm đa số trong tất cả hổn hợp thu được khi đến toluen phản ứng với brom theo xác suất mol 1 : 1 (có một bột sắt) là


Nitro hóa benzen nhận được 2 hóa học X, Y yếu nhau 1 đội –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 19,4g các thành phần hỗn hợp X, Y thu được CO­2, H2O và 2,24 lít N2 (đktc). CTCT đúng của X, Y là


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với mCO2:  mH2O = 44 : 9. Biết MA


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích V lít láo hợp có 2 hidrocacbon A và B sống thể khí ở điều kiện thường có khối lượng phân tử hơn nhát nhau 28g. Thành phầm tạo thành mang đến qua lần lượt những bình đựng P2O5 (dư) với CaO (dư). Bình P2O5 nặng trĩu thêm 9 gam còn bình CaO nặng nề 13,2g. Vậy A cùng B thuộc hàng đồng đẳng nào dưới đây:


Lấy 97,5 gam benzen mang nitro hóa, nhận được nitrobenzen (hiệu suất 80%). Đem lượng nitrobenzen nhận được khử bằng hidro nguyên tử new sinh bằng phương pháp cho nitrobenzen tác dụng với bột fe trong dung dịch HCl gồm dư (hiệu suất 100%), thu được chất hữu cơ X. Cân nặng chất X thu được là:


Cho 19,5 gam benzen chức năng với 48 gam brom (lỏng), tất cả bột sắt làm chất xúc tác, nhận được 27,475 gam brom benzen. Công suất của phản ứng brom hóa benzen bên trên bằng:
Xem thêm: Đề Thi Olympic Toán Lớp 2 (18 Vòng), Bộ Đề Thi Olympic Toán Lớp 1 Năm 2021

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam