Dạng toán rút về đơn vị là một dạng toán cơ bạn dạng trong công tác toán lớp 3 với các bài tập rút về solo vị, tự đó cải thiện kỹ năng tính toán.

Bạn đang xem: Toán rút về đơn vị lớp 3

Trung trung ương gia sư thủ đô hà nội chia sẻ phương thức giải chung và cách giải rõ ràng vào từng bài toán để các em học viên làm theo.

I – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1/ phương thức chung để giải các bài toán

* bước 1: Đọc kĩ đề toán: đề xuất nắm được bố yếu tố cơ bản. đầy đủ “dữ kiện” là những cái đã cho, đã biết trong đầu bài, “những ẩn số” là đầy đủ cái chưa biết và buộc phải tìm và phần nhiều “điều kiện” là quan hệ giữa những dữ khiếu nại với ẩn số.

* bước 2: Phân tích bài toán.

– bài toán cho biết thêm gì?

– việc hỏi gì?

– muốn tìm chiếc đó ta nên biết gì?

– đặc điểm này biết chưa?

– Còn điều này thì sao?

– ao ước tìm cái chưa chắc chắn ta cần nhờ vào đâu? Làm như thế nào?

* cách 3: Tóm tắt đề toán.

– bí quyết 1: cầm tắt bằng chữ.

– giải pháp 2: nắm tắt bằng văn bản và dấu.

– cách 3: cầm tắt bởi sơ vật đoạn thẳng.

– biện pháp 4: bắt tắt bởi hình tượng trưng.

– cách 5: bắt tắt bằng lưu đồ.

– cách 6: nắm tắt bằng sơ vật Ven.

– giải pháp 7: tóm tắt bởi kẻ ô.

* cách 4: Viết bài xích giải.

* cách 5: Kiểm tra giải thuật và review cách giải.

– Đọc lại lời giải.

– Kiểm tra các bước giải xem đã phù hợp yêu cầu của bài chưa, những câu văn miêu tả trong giải thuật đúng chưa.

– test lại các tác dụng vừa tính từ những bước đầu tiên.

– demo lại hiệu quả đáp số xem đã phù hợp với yêu cầu của đề bài bác chưa.

2/ phương pháp giải bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài bác 1)

Các việc có tương quan đến rút về đơn vị chức năng thường được giải bằng 2 bước:

+ cách 1: Tìm quý giá một đơn vị chức năng (giá trị một trong những phần trong những phần bởi nhau). Thực hiện phép chia.

+ bước 2: Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng nhiều loại (giá trị của đa số phần bằng nhau). Triển khai phép nhân.

Ví dụ 1: gồm 9 thùng dầu hệt nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt: 9 thùng: 414 lít

6 thùng: ? lít

Bài giải

Số lít dầu cất trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l)

Số lít dầu cất trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)

Đáp số: 276 lít

3/ cách thức giải bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị giải bởi 2 phép tính chia: (Kiểu bài bác 2)

+ bước 1: Tìm quý giá 1 đơn vị chức năng (giá trị 1 phần – Đây là cách rút về 1-1 vị, tiến hành phép chia).

+ cách 2: tìm kiếm số phần (số đơn vị chức năng – phép chia).

Ví dụ 2: gồm 72 kg gạo đừng các trong 8 bao. Hỏi 54 kilogam gạo đựng đông đảo trong bao nhiêu bao như thế?

Tóm tắt: 72 kg gạo: 8 bao

54 kilogam gạo: ? bao

Bài giải

Số gạo đựng trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao chứa 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 bao

II – CÁCH PHÂN BIỆT 2 DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Với nhị kiểu bài xích của dạng: bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng này đều phải sở hữu hai bước giải sau:

Bước 1: Rút về đơn vị chức năng – tức là tìm giá chỉ trị 1 phần (đều như thể nhau)

Bước 2:

– đẳng cấp 1: Tìm giá bán trị những phân (làm tính nhân)

– phong cách 2: tìm số phần (làm tính chia)

Do đó học viên hay nhầm lần giữa bước 2 của hai hình dạng bài, kể cả học sinh khá giỏi.

– cách 1: Rút về đơn vị

– cách 2: so sánh đơn vị ở bước 1 và đơn vị chức năng phải tìm

+ Nếu đơn vị chức năng ở cách 1 và đơn vị phải tìm khác biệt thì chiếu lệ chia

+ Nếu đơn vị chức năng ở bước 1 và đơn vị phải tìm như là nhau thì chiếu lệ nhân.

Bài tập từ luyện

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Hướng dẫn:

Mỗi bao đựng số ki lô gam gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao gạo nặng trĩu số ki lô gam là: 56 x 5 = 280 (kg)

Đáp số: 280kg

Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm hệt nhau chứa tổng số 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị đã phân phối bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng chào bán hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Bài 3: Lúc đầu có 5 xe sở hữu chở tổng số 210 bao mặt đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe cộ nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao mặt đường được chở vào kho? (Biết những xe thiết lập chở số bao đường bởi nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe cài đặt chở số bao đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe cộ chở được số bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 4: Một siêu thị có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây cây bút chì, cửa hàng đã buôn bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi siêu thị còn lại từng nào cây bút chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp cây bút đựng số cây cây viết là: 144 : 6 = 24 (cây)

Cửa mặt hàng đã bán hết số cây viết chì là: 4 x 24 = 96 (cây)

Cửa hàng còn sót lại số bút chì là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây cây bút chì

Bài 5: Lan có 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 vỏ hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

24 viên kẹo ứng với số vỏ hộp kẹo nguyên là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp tất cả số viên kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có toàn bộ số viên kẹo là: 12 x 6 = 72 (viên)

Bài 6: Một shop nhập về 168 bao đường và chia mọi vào 3 kho, tiếp đến lại nhập cấp dưỡng mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao mặt đường trong 2 kho. Hỏi shop đã chào bán bao nhiêu bao đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu nhập về mỗi kho số bao đường là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho thời gian sau bao gồm số bao đường là: 56 + 16 = 72 (bao)

Cửa hàng đã bán hết số bao đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Bài 7: An tất cả 64 viên bi chia phần nhiều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có thấp hơn An bao nhiêu hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp có số viên bi là : 64 : 8 = 8 (viên)

Bình gồm số vỏ hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Bình có ít hơn An số vỏ hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 8: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi hy vọng chia đến 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì đề nghị mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo gồm số viên: 40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo cần chia đủ đến 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo phải là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 9: Một siêu thị có một số trong những thùng dầu tương đồng chứa tổng số 72 lít, tín đồ ta cấp dưỡng số dầu đó 3 thùng thì số dầu có toàn bộ là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng gồm bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng có số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu siêu thị có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 10: Có 7 thùng dầu, từng thùng tất cả 12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia gần như vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng chia đều là: 84 : 4 = 21 (lít)

Bài 11: Có 9 vỏ hộp kẹo tương đồng chứ tổng số 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên thì không còn 8 hộp. Hỏi tất cả bao nhiêu em em nhỏ được chia kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp đựng số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp bao gồm số viên kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em trẻ em được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Bài 12. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi-măng nặng số ki lô gam là: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi măng có số ki lô gam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Bài 13. Có 360 cuốn sách xếp số đông vào 2 tủ, từng tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn gồm số sách như nhau. Số sách nghỉ ngơi mỗi ngăn gồm là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Mỗi tủ tất cả số sách là: 360 : 2 = 180 (quyển)

Mỗi ngăn bao gồm số sách là: 180 : 3 = 60 (quyển)

Bài 14.

Xem thêm: Bước Đầu Sử Dụng Redmine Là Gì ? Bạn Có Biết Đến Phần Mềm Ứng Dụng Này Chưa?

 Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy gồm số con đường là bao nhiêu?

Mỗi túi có số kg đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi có số đường là: 8 x 32 = 256 (kg)

Trên đấy là cách giải dạng toán rút về đơn vị chức năng lớp 3. Những em cần luyện tập giải các bài toán tựa như để thành thục trong dạng toán này.