Bộ 4 đề Toán lớp 2 cải thiện học kì 2 năm 2021 gồm đáp án và gợi ý giải cụ thể được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp. Hỗ trợ các em học sinh lớp 1 tham khảo và sẵn sàng tốt mang đến kì thi cuối kì 2 quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2 có đáp an


Kì thi học viên giỏi sắp tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chủ yếu thống tất cả lời giải cụ thể của những em học sinh là hết sức lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi đã dày công học hỏi Bộ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có cấu tạo chung của đề thi học viên giỏi trên toàn quốc. Mời các em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề cải thiện Toán lớp 2 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số gồm 2 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC tất cả độ dài những cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có:

A. 2 hình tam giác cùng 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

Phần từ luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) bao gồm 50 kilogam gạo chia mọi vào các túi, mỗi túi chứa 5 kg. Hỏi phân tách được toàn bộ bao nhiêu túi gạo?

b) Bể trước tiên chứa được 768 lít nước, bể thiết bị hai cất được thấp hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi cả nhị bể cất được tất cả bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn sót lại là ngày nghỉ. Hỏi vào 8 tuần lễ:

a) Em đến lớp bao nhiêu ngày?

b) Em ngủ học bao nhiêu ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án bỏ ra tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = đôi mươi × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = 20 : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo chia được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể đồ vật hai đựng được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả nhị bể chia được toàn bộ số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) trong 8 tuần, em tới trường số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) trong 1 tuần, em được ngủ số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được nghỉ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cấp lớp 2 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối chọi vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 solo vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 1-1 vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – trăng tròn =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. X – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn nhất có cha chữ số với số lẻ bé nhất có ba chữ số không giống nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 10cm, độ dài đoạn thẳng BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ nhiều năm đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng CD.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 cm và cao hơn nữa em 25cm. Hỏi cả hai bằng hữu cao bao nhiêu cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để đặt số trang một quyển sách từ 134 mang lại 143, ta yêu cầu dùng hết bao nhiêu chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án bỏ ra tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối kháng vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 đối kháng vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đối chọi vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 solo vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đối kháng vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

3 x 9 – trăng tròn = 27 – đôi mươi = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. X – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có cha chữ số là: 900

Số lẻ nhỏ xíu nhất có ba chữ số khác nhau là: 103

Hiệu của hai số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ nhiều năm đoạn thẳng AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ lâu năm đoạn trực tiếp CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai bằng hữu là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 mang đến 143 bao gồm 10 số tất cả chữ số.

Phải dùng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 cải thiện học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết trái của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số tương thích vào chỗ chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 centimet

B. 100 cm

C. 1000 centimet

D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

A. 16 cm

B. 20 cm

C. 15 cm

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu yêu cầu điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C gồm 30 học sinh. Một phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C tất cả bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học viên nam?

Câu 11.

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên tất cả ............. Hình tam giác

Câu 12. Một chưng thợ may dùng đôi mươi m vải nhằm may 5 bộ áo quần giống nhau. Hỏi để may một cỗ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 centimet : 2 + 45 centimet = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C có số học sinh nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C gồm số học viên nam là:

30 – 10 = đôi mươi (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học tập sinh; Nam: trăng tròn học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ quần áo cần số mét vải vóc là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là: 90

Số chẵn lớn số 1 có một chữ số là: 8

Hiệu nhì số kia là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán nâng cấp lớp 2 học tập kỳ hai năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số tức khắc sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền vết >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có ba chữ số mà tổng của cha chữ số đó bằng 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 giờ + 2 tiếng đồng hồ = 3 giờ

5 giờ đồng hồ – 2 tiếng đồng hồ = 3 giờ

b) 4 tiếng x 3 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi tạm dừng bến đỗ, trên xe có số quý khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học viên nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học sinh là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học sinh

Câu 10.

Mỗi tổ bao gồm số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh

Câu 11.

Xem thêm: Ôn Tập Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2, Please Wait

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài con đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích không thiếu thốn các môn được cập nhật tiếp tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để thiết lập về bộ 4 đề Toán nâng cấp lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!