Xét các tỉ số: (dfracx_1y_1;dfracx_2y_2;dfracx_3y_3;...)

+) Nếu (dfracx_1y_1 = dfracx_2y_2 = dfracx_3y_3=...) thì (x) tỉ lên thuận cùng với (y)

+) Nếu (dfracx_1y_1 = dfracx_2y_2 = ... e dfracx_ny_n=...) thì (x) cùng (y) không tỉ lệ thuận cùng với nhau.
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 55

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

(dfracxy = dfrac19 = dfrac218 = dfrac327 = dfrac436 = dfrac545)

(Rightarrow y=9x)

Vậy (x) và (y) là nhì đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có 

 (dfrac112 = dfrac224 = dfrac560 = dfrac672 e dfrac990)

Nên hai đại lượng (x) cùng (y) không tỉ lệ thuận cùng với nhau. 

aryannations88.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: S A Seeker'S Guide To Samadhi, Samadhi: How To Attain It, Stages & More

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng aryannations88.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?