Trả lời thắc mắc trang 36, 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn số 1 – Chương một số tự nhiên

Hoạt động khám phá 1

a) Một nhóm học viên gồm 12 chúng ta nam và 8 nữ giới đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách chia nhóm, mỗi team từ 2 chúng ta trở lên làm sao để cho số bạn nam ngơi nghỉ mỗi nhóm bằng nhau, số bạn nữ ở mỗi đội cũng bởi nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ước chung ước chung lớn nhất

b) Viết những tập vừa lòng Ư(18), Ư(30). Liệt kê các bộ phận chung của nhì tập vừa lòng này.

a) gồm 3 phương pháp chia nhóm

 Cách 1: chia 1 nhóm tất cả 12 nam và 8 nữ.

 Cách 2: phân chia 2 nhóm, mỗi nhóm 6 nam, 4 nữ.

 Cách 3: phân chia 4 nhóm, mỗi team 3 nam, 2 nữ.

b) Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15, 30).

=> Các phần tử chung của nhì tập phù hợp trên là: 1; 2; 3; 6.

Thực hành 1

Các khẳng định sau đúng tốt sai? bởi sao?

a) 6 ( in ) ƯC(24, 30); b) 6 ( in ) ƯC(28,42);

c) 6( in ) ƯC(18, 24, 42).

a) Đúng

 Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

=> ƯC(24,30) = 1; 2; 3; 6).

b) Sai

Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28

Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

=> ƯC(28,42) = 1; 2; 7; 14.

c) Đúng

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

=>ƯC(18, 24, 42 = 1; 2; 3; 6).

Thực hành 2

Tìm ước phổ biến của:

a) 36 cùng 45;

b) 18, 36 với 45.

a) Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

=> ƯC(36; 45) = 1; 3; 9.

b) Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

=> ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9.

Hoạt động mày mò 2

Một bỏ ra đội tất cả 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn thành lập các team tham gia hội diễn văn nghệ làm thế nào để cho tiết mục của những đội khác biệt và mỗi các bạn chỉ gia nhập 1 đội, số nam trong số đội bằng nhau và số nữ giới cũng vậy. Rất có thể biểu diễn được nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Số ngày tiết mục các nhất là ƯCLN(18,30).

Ta có:

ƯC(18,30)=1;2;3;6 nên ƯCLN(18,30)=6 vày 6 là số phệ nhất trong các các cầu chung

Thực hành 3


Quảng cáo


Viết ƯC(24, 30) cùng từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

=> ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6.

Thực hành 4

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

*

Muốn kiếm tìm ƯCLN của nhị hay các số lớn hơn 1, ta tiến hành ba cách sau:

Bước 1: so sánh mỗi số ra quá số nguyên tố.

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số mang với số mũ nhỏ tuổi nhất của nó.

Tích chính là ƯCLN đề nghị tìm.

24 = 23.3

60 = 22.3.5

=> ƯCLN(24, 60) = 22. 3 = 12.

 14 = 2.7

 33 = 3.11

=> ƯCLN(14, 33) = 1

 90 = 2.32.5

 135 = 33.5

 270 = 2.33.5

=> ƯCLN(90, 135, 270) = 32. 5 = 45.

Thực hành 5

Rút gọn những phân số sau:(frac24108;,,frac8032)

Ta có:

(eginarraylfrac24108 = frac24:2108:2 = frac1254 = frac12:254:2 = frac627 = frac6:327:3 = frac29;\frac8032 = frac80:232:2 = frac4016 = frac40:216:2 = frac208 = frac20:28:2 \= frac104 = frac10:24:2 = frac52endarray)

Giải bài xích 1 trang 38 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các khẳng định sau, xác định nào đúng, khẳng định nào sai? Với xác định sai, hãy sửa lại đến đúng.

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;


Quảng cáo


b) ƯC(36, 12, 48)= 1; 2; 3; 4; 6; 12.

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12).

Bài 2 trang 39 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm:

a) ƯCLN(1,16);

b) ƯCLN(8, 20);

c) ƯCLN (84, 156);

d) ƯCLN (16, 40, 176).

a) ƯCLN(1,16) = 1.

b) 8 = 23; 20 = 22.5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22. 3.7; 156 = 22.3.13

=> ƯCLN(84, 156) = 22.3 = 12.

d) 16 = 24; 40 = 23.5; 176 = 24.11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3 trang 39 SGK Toán lớp 6 CTST

a) Ta tất cả ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập đúng theo A các ước của 6. Nêu dìm xét về tập hợp

ƯC(18, 30) với tập vừa lòng A.

b) cho hai số a và b. Để tìm tập đúng theo ƯC(a, b), ta rất có thể tìm tập hợp các nước của ƯCLN(a, b).

Hãy tra cứu ƯCLN rồi search tập hợp những ước bình thường của:

i. 24 cùng 30; ii. 42 với 98;

iii. 180 và 234.

a) tìm kiếm tập hợp các ước của 6 rồi dìm xét

b) kiếm tìm tập hợp những ƯCLN sau đó tìm tập hợp những ước của ƯCLN.

a) A = {1; 2; 3; 6)

 Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = 1, 2, 3, 6 buộc phải tập hòa hợp ƯC (18, 30) tương tự với tập hòa hợp A.

b)

i. 24 = 23.3

40 = 23.5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1, 2, 3, 4, 8.

ii. 42 = 2.3.7

98 = 2.72

=> ƯCLN(42, 98) = 2.7 = 14.

Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn những phân số sau:

(frac2842;,,frac60135;,,frac288180).

Chia cả tử và mẫu của các phân số mang lại ƯCLN của chúng.

+) Ta có: 28 = 22.7; 42 = 2.3.7

=> ƯCLN(28, 42)= 2.7 = 14. Do đó:

(frac2842 = frac28:1442:14 = frac23)

+) Ta có: 60 = 22.3.5; 135 = 33.5

=> ƯCLN(60, 135) = 3.5 = 15. Bởi vì đó:

(frac60135 = frac60:15135:15 = frac49)

+) Ta có 288 = 25.32; 180 = 22.32.5

=> ƯCLN(288, 180) = 22.32  = 36. Bởi vì đó:

(frac288180 = frac288:36180:36 = frac85).

Giải bài xích 5 trang 39 Toán 6 tập một chân trời sáng tạo

Chị Lan có tía đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ nhiều năm lần lượt là 140 cm, 168 centimet và 210 cm. Chị mong muốn cắt cả tía đoạn dây kia thành đầy đủ đoạn ngắn lại hơn nữa có cùng chiều dài để làm nơ tô điểm mà không xẩy ra thừa ruy băng. Tính độ dài lớn nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra (độ nhiều năm mỗi đoạn dây ngắn là một vài tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Lúc đó, chị Lan đạt được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn.

– vì chưng chị Lan mong mỏi cắt cả ba đoạn dây kia thành đều đoạn ngắn lại hơn nữa có cùng chiều dài.

Xem thêm: Hai Góc Đối Đỉnh - Và Kiến Thức Cơ Bản

=> Độ dài mập nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra chính là ước chung lớn nhất của 140, 168 với 210.