Một lớp học có 28 học sinh, trong những số ấy số em nam bằng ( dfrac25) số em nữ. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 22 luyện tập chung

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần bằng nhau là:

(2 + 5 = 7) (phần)

Lớp học tập đó gồm số em nam là:

(28 : 7 × 2 = 8) (em)

Lớp học tập đó có số em phái nữ là:

(28 - 8 = 20) (em)

Đáp số: 8 em nam; trăng tròn em nữ.

aryannations88.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com
Xem thêm: Một Ống Dây Được Quấn Với Mật Độ 2.000 Vòng Trên Mét, Một Ống Dây Được Quấn Với Mật Độ 2000 Vòng/Mét

Cảm ơn các bạn đã thực hiện aryannations88.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.