Với giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 149, 150 bài bác Ôn tập về phân số (tiếp theo) chi tiết giúp học sinh dễ ợt xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 149, 150


Giải Toán 5 Bài: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Bài 1 trang 149 SGK Toán 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

Phân số chỉ phần sẽ tô màu của băng giấy là:

A.34

B.47

C.43

D.37

Lời giải

Phân số chỉ phần đã tô color của băng giấy là: 37.

Khoanh vào D.

Bài 2 trang 149 SGK Toán 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Có đôi mươi viên bi, trong số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 14số viên bi tất cả màu:

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D.Vàng

Lời giải

14số viên bi là:

20 : 4 = 5 (viên bi)

Số viên bi đỏ cũng là 5 viên. Vậy ta khoanh vào B.

Bài 3 trang 150 SGK Toán 5: Tìm các phân số bởi nhau trong những phân số sau:

35;   58;   1525;   915;   2032;   2135

Lời giải

Rút gọn những phân số chưa tối giản:

1525=15:525:5=35 

915=9:315:3=35

2032=20:432:4=58

2135=21:735:7=35

Vậy những phân số bởi nhau trong những phân số đã đến là:

35= 1525= 915=  2135

Bài 4 trang 150 SGK Toán 5: So sánh các phân số:

a) 37và 25

b) 59 và58

c) 87 và78

Lời giải

a) MSC: 35

37=3×57×5=1535

25=2×75×7=1435

Vì 1535>1435nên 37>25.

b) vì chưng 9 > 8 phải 5958.

c) vày 87>1;   781nên 87>78.

Bài 5 trang 150 SGK Toán 5: a) Viết các phân số 611;   2333;   23theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn.

b) Viết những phân số 89;   811;   98theo thứ tự từ phệ đến bé.

Lời giải

a) MSC = 33

611=1833;   23=2233

Ta có: 183322332333 nên611232333

Vậy các phân số đã đến được viết theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn là:611;   23;   2333

b) Ta có: 891;   198ta có: 8998.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Parse Là Gì

Vì 89>811nên 98>89>811.

Vậy những phân số đã đến được viết theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé nhỏ là:98;   89;   811