Viết số đo thích hợp vào ô trống:Một khối kim mô hình lập phương bao gồm cạnh là 0,75m. Từng đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại đó khối lượng 15kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Viết số đo phù hợp vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- diện tích một khía cạnh = cạnh ( imes ) cạnh. 

- diện tích toàn phần = diện tích một mặt ( imes ) 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 122, 123

- Thể tích = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) cạnh.

Lời giải chi tiết:

+) Hình lập phương (1) với (2) học viên tự tính.

+) Hình lập phương (3):

Vì (36 = 6 imes 6) phải cạnh hình lập phương dài (6cm).

Diện tích toàn phần là: ( 36 imes 6 = 216;(cm^2))

Thể tích hình lập phương là: ( 6 imes 6 imes 6= 216;(cm^3))

+) Hình lập phương (4):

Diện tích một mặt là: ( 600 : 6 = 100;(dm^2))

Vì (100 = 10 imes 10) đề nghị cạnh hình lập phương dài (10dm).

Thể tích hình lập phương là: ( 10 imes 10 imes 10= 1000;(dm^3))

Ta có tác dụng như sau:

*


Bài 2


Video gợi ý giải


Một khối kim loại hình lập phương gồm cạnh là 0,75m. Từng đề-xi-mét khối kim loại đó trọng lượng 15kg. Hỏi khối kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

- Đổi thể tích vừa kiếm được sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính cân nặng của khối kim loại ta lấy trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị đề-xi-mét khối).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khối kim loại hình lập phương cạnh 0,75 m

Mỗi dm3: 15 kg

Khối kim loại: ...kg?

Bài giải

Thể tích của khối kim loại đó là:

0,75 × 0,75 × 0,75 = 0,421875 (m3) 

Ta có: 0,421875m3 = 421,875dm3 

Khối kim loại đó trọng lượng số ki-lô-gam là:

15 × 421,875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg.


Bài 3


Video giải đáp giải


Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 7cm và độ cao 9cm. Một hình lập phương tất cả cạnh bằng trung bình cùng của ba form size của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật;

b) Thể tích hình lập phương.

Phương pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều nhiều năm + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : (V = a × b × c), trong số ấy (a, b, c) là ba form size của hình hộp chữ nhật.

- Tính thể tích hình lập phương: (V = a × a × a), trong các số ấy (a) là độ nhiều năm cạnh hình lập phương.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

(8 × 7 × 9 = 504) (cm3)

b) Độ dài cạnh hình lập phương là:

((8 + 7 + 9) : 3 = 8) (cm)

Thể tích của hình lập phương là:

(8 × 8 × 8 = 512) (cm3)

Đáp số: a) 504cm3;

b) 512cm3.


Lý thuyết

1. Thể tích hình lập phương


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


*

Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương tất cả cạnh (2cm).

Giải:

Thể tích hình lập phương kia là:

(2 imes 2 imes 2 = 8(cm^3))

Đáp số: (8cm^3)

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính thể tích hình lập phương lúc biết độ dài cạnh

Phương pháp: ước ao tính thể tích hình lập phương ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

Dạng 2: Tính thể tích hình lập phương khi diện tích bao phủ hoặc diện tích toàn phần.

Phương pháp: Tính diện tích một mặt tiếp đến tìm lập luận để tìm độ nhiều năm cạnh.

Dạng 3: Tính độ nhiều năm cạnh khi biết thể tích

Phương pháp: nếu tìm một số (a) mà lại (a imes a imes a = V) thì độ dài cạnh hình lập phương là (a).

Dạng 4: so sánh thể tích của một hình lập phương cùng với thể tích một một hình vỏ hộp chữ nhật hoặc với cùng một hình lập phương khác

Phương pháp: Áp dụng cách làm để tính thể tích từng hình rồi so sánh.

Dạng 5: Toán bao gồm lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, khẳng định dạng toán với yêu cầu của đề bài bác rồi giải việc đó.

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người (Trang 37)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 93 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện aryannations88.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.