( 2dfrac35) ; ( 5dfrac49) ; ( 9dfrac38) ; ( 12dfrac710).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 14


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Có thể viết lếu láo số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với chủng loại số rồi cộng với tử số tại đoạn phân số.

- mẫu mã số bằng mẫu số tại đoạn phân số.

Xem thêm: Naf Là Chất Điện Li Mạnh Hf Là Chất Điện Li Yếu, Hf Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu


Lời giải đưa ra tiết

( displaystyle 2dfrac35 = 2 imes 5 + 3 over 5 =dfrac135) ;

( displaystyle 5dfrac49 = 5 imes 9 + 4 over 9 =dfrac499) ;

( displaystyle 9dfrac38= 9 imes 8 + 3 over 8 =dfrac758) ;

( displaystyle 12dfrac710 = 12 imes 10 + 7 over 10 =dfrac12710) . 

aryannations88.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp aryannations88.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng aryannations88.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.