Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021

Bộ đề thi Toán lớp 5 học tập kì hai năm học 2020 - 2021 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 5 kì 2 bao gồm đáp án kèm theo. Các đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22. Qua đó để giúp đỡ các em học viên ôn tập cùng củng cố những dạng bài bác tập Toán lớp 5 kì 2 bao gồm trong đề thi lớp 5. Hy vọng tài liệu này giúp những em học viên lớp 5 từ ôn luyện với vận dụng các kiến thức sẽ học vào câu hỏi giải bài tập toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 học kì 2 năm 2021


Nghiêm cấm coppy với mục tiêu thương mại

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): quý hiếm của chữ số 2 trong các thập phân 12,18 là:

A. 20B. 2C.
*
D.
*

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 1,25 được viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 0,125%B. 1,25%C. 12,5%D. 125%

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của hình tròn có 2 lần bán kính bằng 4cm là:

A. 15,7cmB. 12,56cmC. 16cmD. 25,12cm

Câu 4 (0,5 điểm): một tấm học gồm 48 học sinh, trong các số đó có 15 học sinh nữ. Tỉ số xác suất giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp kia bằng:

A. 41,15%B. 40%C. 35%D. 31,25%

Câu 5 (1 điểm): diện tích của hình thang gồm độ nhiều năm hai đấy lần lượt bởi 24m, 15m và độ cao bằng 12m là:

A. 220m2B. 234m2C. 250m2D. 264m2

Câu 6 (1 điểm): Một xe thiết bị đi quãng đường 100km mất 2 tiếng 30 phút. Vậy tốc độ của xe trang bị đó là:

A. 40km/giờB. 45km/giờC. 50km/giờD. 55km/giờ

Câu 7 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 33000m2 = …hm2 là:

A. 330B. 33C. 3,3D. 0,33

II. Phần từ luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 15,72 + 18,146b) 73,18 – 22,965
c) 26,54 x 4d) 148,49 : 2,5

Câu 9 (2 điểm): bên phía trong lòng một hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8dm, chiều rộng 6dm và độ cao 3dm. Hỏi cần bao nhiêu hình lập phương hoàn toàn có thể tích 1dm3 nhằm xếp đầy vào hình hộp chữ nhật đó?

Câu 10 (1 điểm): Một người trong một tiếng đầu đi được 7/20 quãng đường AB, giờ vật dụng hai đi được 15/100 quãng đường AB, tiếng thứ ba người đó đi nốt quãng mặt đường còn lại. Hỏi tiếng thứ bố người kia đi được từng nào phần quãng mặt đường AB?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được viết là:

A. 26,93B. 2693C. 269,3D. 2,693

Câu 2 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa nhị số 18 với 72 là:

A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%

Câu 3 (0,5 điểm): diện tích của hình tròn có bán kính bằng 3cm là:

A. 16,54cm2B. 18,96cm2C. 20,14cm2D. 28,26cm2

Câu 4 (0,5 điểm): Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ trên quãng mặt đường AB lâu năm 120km với tốc độ 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì bạn đó đi hết quãng con đường AB?

A. 3,2 giờB. 3 giờC. 2,5 giờD. 2,5 giờ

Câu 5 (1 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 45m với chiều rộng 28m. Hỏi diện tích s của mảnh đất bằng từng nào ha?

A. 12,6haB. 1,26haC. 0,126haD. 0,0126ha

Câu 6 (1 điểm): một tờ học có 40 học tập sinh, trong các số đó số học sinh nam chỉ chiếm 40%. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu học sinh nữ?

A. 16 học tập sinhB. 18 học sinhC. 20 học sinhD. 24 học sinh

Câu 7 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào địa điểm 8km2 16hm2 = …ha là:

A. 816000B. 81600C. 8160D. 816

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 giờ 15 phút + 6 giờ 37 phútb) 8 tiếng 4 phút – 2 giờ 46 phút
c) 2,5 phút x 4d) 17,8 giây : 4

Câu 9 (2 điểm): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng lớn 16m và chiều cao 5m.

Câu 10 (1 điểm): một nhóm công nhân có 16 người nhận sửa hoàn thành một quãng con đường trong 10 ngày. Hỏi ý muốn làm xong quãng đường đó vào 5 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? biết rằng mức làm mọi người như nhau.

Xem thêm: Got A Covid Booster? You Probably Won'T Definition & Meaning

(Để xem trọn cỗ đề thi kèm đáp án, mời thiết lập tài liệu về!)

------------------

Ngoài bộ đề thi Toán lớp 5 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, những em học sinh lớp 5 còn rất có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 5 giỏi đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, tiếng Việt lớp 5 với Tiếng Anh lớp 5 được xem thêm thông tin và chọn lọc. Hi vọng với số đông tài liệu này, những em học sinh sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 5 hơn.