b) Số chia hết đến 2 và phân chia hết mang lại 5 thì chữ số tận cùng của số đó yêu cầu là 0. Vậy viết 0 vào chỗ chấm:

750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12; 12 phân tách hết mang đến 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 123

Vậy số 750 là số chia hết cho 3. 

c) Để số 75... Phân chia hết mang đến 9 thì 7 + 5 + ... Phải chia hết đến 9, tốt 12 + ... đề nghị chia hết cho 9.

Vậy ta điền số 6 vào nơi chấm: 756

Số 756 bao gồm chữ số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2, số 756 chia hết cho 3 (vì số 756 gồm tổng những chữ số là 18 và 18 phân chia hết cho 3).

Vậy số 756 phân tách hết cho tất cả 2 và 3.


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Mỗi lớp học gồm (14) học sinh trai cùng (17) học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai trong số học viên của lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học đó.

Phương pháp giải:

- kiếm tìm tổng số học viên của lớp học tập đó.

- Phân số chỉ phần học sinh trai (hoặc học viên gái) vào số học viên của lớp học tập đó tất cả tử số là số học viên trai (hoặc học sinh gái) và mẫu số là tổng số học sinh của lớp học.

Lời giải đưa ra tiết:

 Số học viên của lớp học chính là :

(14 + 17 = 31) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học sinh trai vào số học sinh của lớp học kia là: (dfrac1431).

b) Phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học đó là: (dfrac1731).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Trong các phân số ( dfrac2036; ;dfrac1518 ; ;dfrac4525; ;dfrac3563) phân số như thế nào bằng (dfrac59) ?

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản. Những phân số bằng phân số (dfrac59) thì rút gọn gàng được thành phân số về tối giản là (dfrac59).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn những phân số vẫn cho, ta có:

(dfrac2036=dfrac20:436:4=dfrac59); (dfrac1518=dfrac15:318:3=dfrac56)

(dfrac4525=dfrac45:525:5=dfrac95); (dfrac3563=dfrac35:763:7=dfrac59)

Vậy những phân số bằng (dfrac59) là: (dfrac2036;dfrac3563).


Bài 4


Video trả lời giải


Viết các phân số: (dfrac812;dfrac1215;dfrac1520) theo lắp thêm tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

- Rút gọn những phân số đã mang lại thành phân số buổi tối giản.

- So sánh những phân số sau khi rút gọn bằng cách quy đồng mẫu số các phân số đó.

- So sánh các phân số ban sơ rồi bố trí theo thứ tự từ bự đến bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

Rút gọn các phân số:

(dfrac812=dfrac8:412:4=dfrac23); (dfrac1215=dfrac12:315:3=dfrac45); (dfrac1520=dfrac15:520:5=dfrac34)

Quy đồng mẫu số các phân số: (dfrac23;dfrac45;dfrac34) ta có:

(dfrac23=dfrac2 imes 5  imes 43  imes 5  imes 4=dfrac4060); (dfrac45=dfrac4  imes 3  imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860); (dfrac34=dfrac3  imes 3  imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560)

Vì ( dfrac4860> dfrac4560>dfrac4060) nên (dfrac45 >dfrac34>dfrac23).

Hay (dfrac1215> dfrac1520> dfrac812).

Vậy các phân số đã đến xếp theo thiết bị tự từ béo đến nhỏ bé như sau: (dfrac1215;;dfrac1520;;dfrac812).


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Hai hình chữ nhật gồm phần phổ biến là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) phân tích và lý giải tại sao hình tứ giác ABCD bao gồm từng cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi dấn xét xem từng cặp cạnh đối lập có đều bằng nhau không?

c) cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành bao gồm độ nhiều năm đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

*

Phương pháp giải:

- sử dụng thước kẻ đo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra dấn xét.

- hy vọng tính diện tích hình bình hành ta mang độ dài đáy nhân với độ cao tương ứng.

Lời giải bỏ ra tiết:

 a) Cạnh AB cùng cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc nhị cạnh đối lập của hình chữ nhật ở ngang cần chúng song song với nhau.

Xem thêm: Tai Game Bai 52 La Vip - Game Bai Doi Thuong 52 La Vip Tải Xuống

Cạnh DA và cạnh BC thuộc nhì cạnh đối lập của hình hình chữ nhật đặt chéo cánh nên chúng song song nhau.