Lý thuyết và bài tập về mệnh đề như mệnh đề tủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, cách thực hiện ký hiệu với đa số và tồn tại lúc phát biểu 1 mệnh đề.

Bạn đang xem: Toán học lớp 10

Trong cỗ môn Toán lớp 10, lý thuyết mệnh đề khôn xiết quan trọng, chính vì như thế những kỹ năng và kiến thức về mệnh đề được nắm tắt lại sẽ tóm gọn được toàn thể chương này.

Tóm tắt kiến thức:

Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được xem đúng tuyệt sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Mệnh đề chứa biến chuyển là câu xác minh mà sự đúng đắn, tốt sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố biến chuyển đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n chia hết cho 3” không hẳn là mệnh đề, bởi không thể xác định được nó đúng tốt sai.

Nếu ta gán cho n quý hiếm n= 4 thì ta rất có thể có một mệnh đề sai.Nếu gán mang lại n quý giá n=9 thì ta bao gồm một mệnh đề đúng.

Phủ định của một mệnh đề A, là một trong mệnh đề, kí hiệu là A. Nhị mệnh đề A và A¯ bao gồm những khẳng định trái ngược nhau.

Nếu A đúng thì A¯Nếu A không nên thì A¯đúng.

Mệnh đề kéo theo Mệnh đề kéo theo có dạng: “Nếu A thì B”, trong những số ấy A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B. Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai lúc A đúng cùng B sai.

Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là một trong mệnh đề đúng với mệnh đề B => A cũng là một trong mệnh đề đúng thì ta nói A tương tự với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là điều kiện cần cùng đủ để sở hữu B hoặc A khi và chỉ khi B hay A nếu và chỉ nếu B.

Kí hiệu , kí hiệu

Cho mệnh đề cất biến: P(x), trong các số đó x là biến chuyển nhận cực hiếm từ tập hợp X.

– Câu khẳng định: cùng với x bất cứ thuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có ít nhất một x ∈ X (hay mãi mãi x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Undergraduate Trong Tiếng Anh, Visit Uchicago


Bài tập về mệnh đề Toán lớp 10


Bài tập về mệnh đề Toán lớp 10

Trong một số các đề thi về mệnh đề thì kỹ năng của chúng phần nhiều nằm gọn trong sách giáo khoa nên chúng tôi sẽ chuyển ra một trong những bài tập và cách giải để những thí sinh vận dụng và đối chiếu kết quả của mình.