- Chọn bài bác -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: các phép toán tập hợpBài 4: những tập hợp sốBài 5: Số gần đúng. Không nên sốÔn tập chương 1

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 bài bác 2: Tập hợp giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 2 trang 10: Nêu ví dụ như về tập hợp.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 bài 2

Dùng kí hiệu ∈ với ∉ để viết các mệnh đề sau.

a)3 là một vài nguyên;

b)√2 chưa phải là số hữu tỉ

Lời giải

Ví dụ về tập hợp: tổng thể học sinh lớp 10A

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 10: Liệt kê các bộ phận của tập hợp các ước nguyên dương của 30

Lời giải

A = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 11: Tập hợp B những nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là B = 2x2 – 5x + 3 = 0

Hãy liệt kê các thành phần của tập đúng theo B.

Lời giải

B = 3/2;1

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 11: Hãy liệt kê các bộ phận của tập hợp: A = x ∈ R

Lời giải

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm đề nghị tập hợp A ko có phần tử nào

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 11: Biểu đồ vật minh họa trong hình nói gì về dục tình giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? có thể nói mỗi số nguyên là một vài hữu tỉ hay không ?

*

Lời giải

Tập hợp các số nguyên Z bên trong tập hợp những số hữu tỉ Q

Có thể nói từng số nguyên là một trong những hữu tỉ

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 12: Xét nhị trường hợp


A = n ∈ N

B = n ∈ N

Kiểm tra các tóm lại sau

a)A ⊂ B b)B ⊂ A

Lời giải

Kết luận A đúng

Kết luận B đúng

Bài 1 (trang 13 SGK Đại số 10): a) cho A = {x ϵ N | x

Hãy liệt kê các phần tử của A.

b) mang lại B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một đặc thù đặc trưng đến các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học viên lớp em cao hơn 1m60.

Lời giải:

a) Tập vừa lòng A là tập những số tự nhiên và thoải mái chia hết mang đến 3 và nhỏ hơn 20.

Vậy A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18

b) nhấn thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; trăng tròn = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = x = n(n + 1)

c) Ví dụ: C = Nam, Hoa, Anh, Linh.

Bài 2 (trang 13 SGK Đại số 10): Trong hai tập đúng theo A, B dưới đây, tập thích hợp nào là tập hợp con của tập còn lại? nhì tập hòa hợp A cùng B có đều nhau không?

a) A là tập hợp những hình vuông;

B là tập hợp những hình thoi.

b) A = n là 1 trong những ước chung của 24 và 30.

B = n là 1 ước của 6.

Lời giải:

a) bởi mỗi hình vuông đều là một hình thoi phải A ⊂ B.

Có phần đa hình thoi chưa hẳn là hình vuông vắn nên B ⊄ A.

Vậy A ≠ B.

b) A = n là 1 trong những ước tầm thường của 24 và 30 = 1; 2; 3; 6.

B = n ∈ N = 1; 2; 3; 6.

Xem thêm: De Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt

Ta thấy A ⊂ B cùng B ⊂ A đề xuất A = B.

Bài 3 (trang 13 SGK Đại số 10): Tìm toàn bộ các tập bé của tập hòa hợp sau:

a) A = a; b

b) B = 0; 1; 2

Lời giải:

a) A = a; b có những tập con: ∅; a; b; a; b

b) B = 0; 1; 2 có những tập con: ∅; 0; 1 ; 2 ; 0, 1 ; 0, 2 ; 1, 2 ; 0; 1; 2.