Cho cha vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều khác vec tơ (overrightarrow0). Các khẳng định dưới đây đúng xuất xắc sai?


Nếu nhì vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 bài 1 hinh hoc

Phương pháp giải:

+) nhị vecto được điện thoại tư vấn là cùng phương ví như giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) nhị vecto thuộc phương thì chúng chỉ hoàn toàn có thể cùng phía hoặc ngược hướng.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo đồ vật tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video khuyên bảo giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để minh chứng hai vecto ngược phía ta minh chứng chúng cùng phương và được đặt theo hướng ngược nhau

Lời giải chi tiết:

Gọi theo sản phẩm tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược hướng với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược phía với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Công Tác Phí Là Gì - Chế Độ Công Tác Phí Theo Thông Tư 40 (Phần 1)

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.