Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 học kì 1

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
7810
*
10Download
Bạn đang xem tư liệu "Đề cưng cửng ôn tập học tập kì I Hình học 10", để download tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Dịch Vụ E Commerce Là Gì ? Hướng Dẫn Và Cách Sử Dụng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II. LÍ THUYẾTI. Vectơ :Hai vectơ thuộc phương khi giá bán của nó tuy vậy song hoặc trùng nhau.Hai vectơ cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướngVẽ vectơ A B O Vẽ vectơ A O BQuy tắc hbh ABCDQuy tắc 3 điểm A, B, C phép tắc trừVectơ đối của là .( Vectơ đối của là )I là trung điểm AB: G là giữa trung tâm :II. Hệ trục tọa độ Oxy:Cho mang đến cùng phương I là trung điểm AB thì G là giữa trung tâm thìIII. Tích vô hướng:Bảng giá trị lượng giác một trong những góc đặc trưng (SGK trang 37)Góc thân Với khi khi khi Tích vô hướng (Với )II. BÀI TẬPCâu 1: mang lại tam giác ABC cùng điểm M, N, p. Lần lượt là trung điểm các đoạn AB, BC, CA. Xét các quan hệ thuộc phương, cùng hướng, bởi nhau, đối nhau của các cặp vectơ sau: 1) với 2) và 3) cùng 4) với 5) cùng 6) và 7) với 8) với 9) và 10) và 11) cùng 12) với Câu 2: cho 2 hình bình hành ABCD cùng ABEF.Dựng các véctơ và bởi b) CMR: ADHE, CBFG, CDGH, DBEG là những hình bình hànhCâu 3: mang lại tam giác ABC vuơng tại A với điểm M là trung điểm cạnh BC. Tính độ dài các vevtơ với . Biết độ dài các cạnh AB = 3a, AC = 4a.Câu 3: cho tam giác ABC vuơng tại B, cĩ gĩc A = 300, độ dài cạnh AC = a. Tính độ dài những vevtơ và .Câu 4: đến tam giác ABC vuơng tại C, cĩ gĩc A = 600, độ lâu năm cạnh BC = 2a. Tính độ dài những vevtơ cùng Câu 5: đến tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. Hãy điền và khu vực trống:a) b) c)d) Câu 6: mang đến 3 điểm A, B, C. Minh chứng rằng:Với những điểm M bất kỳ: nếu thì 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng.Với mọi điểm N bất kỳ: nếu như thì 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng.Câu 7: mang đến 6 điểm A, B, C, D, E, F. Chứng tỏ rằng: a) b) c) Câu 8: đến tứ giác ABCD cĩ M,N theo sản phẩm tự là trung điểm các cạnh AD,BC, O là trung điểm MN . Minh chứng rằng: a) b) c) d) Câu 9: cho Cho DABCa) bên trên cạnh BC đem điểm D làm thế nào cho 5BD = 3CD. Minh chứng :b) trên cạnh BC lấy điểm M làm thế nào cho 3BM = 7CM . Chứng minh:Câu 10: mang lại Cho hình bình hành ABCD , hotline O là giao điểm 2 đường chéo cánh AC cùng BD . A) Tính theo với b) Tính theo cùng với Câu 11: đến Cho tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. A) hotline N là trung điểm BM. Hãy so sánh vectơ theo hai vectơ b) AM với BK là hai tuyến phố trung con đường của tam giác ABC. Hãy phân tích những véctơ theo nhị vectơ Câu 12: Viết tọa độ của các vectơ sau : =- 3, = + ; = -+ ; = 3 ; = -4.Câu 13: Viết dưới dạng = x+ y, biết rằng := (1; 3) ; = (4; -1) ; = (0; -1) ; = (1, 0) ; = (0, 0)Câu 14: trong mp Oxy đến = (-1; 3) , = (2, 0). Tìm tọa độ với độ dài của các vectơ :a/ = 3 - 2b/ = 2 + c/ = 4 - Câu 15: vào mp Oxy cho A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ tra cứu tọa độ của các vectơ , , b/ tìm kiếm tọa độ trung điểm I của ABc/ tra cứu tọa độ điểm M thế nào cho : = 2 - 3d/ tìm kiếm tọa độ điểm N làm thế nào để cho : + 2 - 4 = Câu 16: trong mp Oxy mang đến DABC bao gồm A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC cân. Tính chu vi DABC.b/ kiếm tìm tọa độ điểm D sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.c/ tìm tọa độ giữa trung tâm G của DABC.Câu 17: trong mp Oxy mang đến DABC tất cả A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuông. Tính diện tích DABC.b/ call D(3; 1). CMR : 3 điểm B, C, D trực tiếp hàng.c/ tìm tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 18: vào mp Oxy mang lại DABC gồm A(1; 2) , B(-3; 4) , C(1; -1).a/ khẳng định tọa độ các trung điểm những cạnh của tam giác ABCb/ Tinh tọa độ trọng tâm DABCc/ tra cứu tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 19: trong mp Oxy cho DABC tất cả A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C không thẳng hàng.b/ tìm tọa độ giữa trung tâm G của DABC.c/ tìm tọa độ trung khu I của con đường tròn nước ngoài tiếp DABC cùng tính bán kính đường tròn đó.Câu 20: vào mp Oxy đến A(-3; 2) , B(4; 3). Hãy tìm trên trục hoành các điểm M sao cho DABM vuông tại M.Câu 21: trong mp Oxy đến A(0; 1) , B(4; 5)a/ Hãy tìm trên trục hoành 1 điều C sao cho DABC cân nặng tại C.b/ Tính diện tích s DABC.c/ tìm tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 21: trong mp Oxy mang đến A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C không thẳng hàng.b/ search tọa độ trung tâm G của DABC.c/ CMR : DABC vuông cân.d/ Tính diện tích DABC.Câu 22:Cho DABC vuông tại A gồm AB = 3a, AC = 4a.Tính . , ., ., .Câu 23:Cho DABC tất cả AB = 5, BC = 7, AC = 8a/ Tính rồi suy ra góc Ab/ Tính .c/ call D là điểm trên cạnh CA làm sao để cho CD = 3. Tính ., .Câu 24: Cho hình vuông ABCD cạnh a.a/ Tính .b/ Tính .c/ Tính ( + )( + )d/ Tính ( - )(2 - )Câu 25: mang lại DABC đều phải sở hữu cạnh bởi a với I là trung điểm BC. Tính các tích : ., ., ., .Câu 26: mang đến DABC biết AB = 2; AC = 3 và = 120oa/ Tính .b/ Tính BCc/ Tính độ nhiều năm trung con đường AMd/ điện thoại tư vấn I, J là 2 điểm khẳng định bởi 2 - = ; - 2 = . Tính IJCâu 27: vào mp Oxy mang lại A(1; 5), B(-1; 1), C(3; 4)a/ CMR DABC vuông tại Ab/ Tính .c/ Tính cosB