Dãy số là gì, có những loại hàng số thế nào ? Để biết chi tiết hơn, aryannations88.com xin share với chúng ta bài: hàng số. Với kiến thức trọng vai trung phong và các bài tập có giải mã chi tiết, hy vọng rằng đây đã là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa

Dãy số: Mỗi hàm số u khẳng định trên tập số nguyên dương N* được gọi là 1 trong dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu:

u: N* → R

n → u(n)

Dãy số hay được viết dưới dạng khai triển u1, u2,u3, ….,un,….,trong đó un = u(n) là số hạng sản phẩm công nghệ n và gọi nó là số hạng tổng quát, u1 là số hạng đàu của dãy số (un )

Dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u khẳng định trên tập M = 1, 2, 3, ..., m, với m Є N* được gọi là một dãy số hữu hạn

Dạng khai triển của nó là: u1, u2,u3, ….,um, trong kia u1là số hạng đầu, um là số hạng cuối.

Bạn đang xem: Toán đại 11 bài 2

II. Cách cho một dãy số

1. Dãy số cho bởi công thức của số hạng tổng quát

Khi đó Un = f(n), trong các số đó f là 1 trong những hàm số xác minh trên N* .Đây là giải pháp khá thịnh hành (giống như hàm số) và nếu biết giá trị của n (hay cúng đó là số thứ tự của số hạng) thì ta hoàn toàn có thể tính ngay được un.

2. Dãy số đến bằng phương thức mô tả

Người ta cho một mệnh đề biểu lộ cách xác minh các số hạng tiếp tục của hàng số. Tuy nhiên, hay thì không tìm kiếm ngay được un với n tuỳ ý.

3. Dãy số đến bằng phương thức truy hồi (hay quy nạp)

Cho số hạng đầu (hay vài ba số hạng đầu)Cho hệ thức truy nã hồi, có nghĩa là hệ thức thể hiện số hạng trang bị n qua số hạng (hay vào số hạng) đứng trước đó.

III. Hàng số tăng, dãy số giảm

Dãy số tăng : dãy số Un được điện thoại tư vấn là dãy số tăng giả dụ un+1 > un với phần nhiều n Є N* ;

Dãy số giảm : dãy số Un được hotline là dãy số giảm nếu un+1 n với rất nhiều n Є N* .

Dãy số bị chặn

Dãy số Un được hotline là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho 

Un ≤ M, với tất cả n Є N*.

Dãy số Un được hotline là bị ngăn dưới giả dụ tồn tại số m sao cho

Un ≥ m, với mọi n Є N*.

Xem thêm: Bài Tiếng Anh Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Cho Sinh Viên (6 Mẫu)

Dãy số Un được call là bị chặn nếu nó vừa bị ngăn trêm vừa bị ngăn dưới tức là tồn tại hai số m, M sao cho:

 m ≤ Un ≤ M, với phần đông n Є N*.