Giải bài bác 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 3. Sách này phía bên trong bộ VNEN của lịch trình mới. Sau đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Phương pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Đọc và khám phá phương trình số 1 hai ẩn (sgk trang 3)

B. Chuyển động hình thành con kiến thức

1. Có mang phương trình số 1 hai ẩn

a) Đọc kĩ ngôn từ sau (sgk trang 4)

b) lấy một ví dụ (sgk trang 4)

c) mang đến ví dụ về phương trình số 1 hai ẩn

Với ẩn là x cùng y: .........................Với ẩn là t cùng z: ...........................

Bạn đang xem: Toán 9 phương trình bậc nhất hai ẩn

Trả lời:

c) các em tự mang ví dụ rồi ghi vào vở, dưới đấy là một số ví dụ:

Với ẩn là x và y: 2x + 5y = 9; y - x = 3; ....Với ẩn là t với z: z = 7t; 3t + 2z = 10; ....

2. Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn

a) tiến hành các hoạt động sau

Thay giá trị x = 2, y = 3 vào vế trái rồi đối chiếu giá trị của vế trái và vế cần của mỗi phương trình.

$3x + 2y = 12;;; 5x - 4y = 4$.

b) Đọc kĩ văn bản sau (sgk trang 4)

c) vấn đáp câu hỏi

Cho phương trình $2x + 5y = 7$. Cặp số nào trong số cặp số (1; 1), (2; 1), (-1; 3) là nghiệm của phương trình sẽ cho?

Trả lời:

a) nuốm x = 2 cùng y = 3 vào vế trái của phương trình $3x + 2y = 12$, ta có: $3 imes x + 2 imes y = 3 imes 2 + 2 imes 3 = 12$ = VP;

Thay x = 2 cùng y = 3 vào vế trái của phương trình $5x - 4y = 4$, ta có: $5 imes x - 4 imes y = 5 imes 2 - 4 imes 3 = -2 eq VP$.

c) Thay các cặp số vào phương trình $2x + 5y = 7$, ta có:

x = 1; y = 1: $2 imes 1 + 5 imes 1 = 7 = VP$.x = 2; y = 1: $2 imes 2 + 5 imes 1 = 9 > VP$.x = -1; y = 3: $2 imes (-1) + 5 imes 3 = 14 > VP$.

3. Tập nghiệm của phương trình số 1 hai ẩn

a) đến phương trình $23x - y = 2$ (*). Tiến hành các hoạt động sau:

Điền số phù hợp vào bảng sau (theo mẫu)

x-2-100,52
$y = 3x - 2$-8

Dựa vào bảng viết một trong những nghiệm của phương trình: $3x - y = 2$.

Biểu diễn những nghiệm đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy (h.1).

*

Dùng cây viết và thước dùng để kẻ nối các điểm biểu diễn các nghiệm đó và kéo dài.

Điểm (1; 1) với (3; 7) tất cả nằm trên tuyến đường vừa vẽ không?

Nêu dìm xét về vị trí các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (*) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Yêu Xa Thật Lòng Rồi, 10 Dấu Hiệu Người Ấy Đã Yêu Bạn Thật Lòng Rồi

b) thực hiện các vận động tương từ như vào mục 3a) so với các phương trình sau:

(1) $2x + y = 3$; (2) $x + 0y = 2$; (3) $0x - y = 3$;

c) Đọc kĩ văn bản sau (sgk trang 5)

d) màn biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy tập nghiệm của các phương trình $x + y = 2$; $x = a$; $y = b$ (a, b là các số đến trước).