Bài 5. Phép cộng những phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Muốn cùng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức cùng với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

Bạn đang xem: Toán 8 phép cộng các phần thức đại số

Ta có thể viết như sau: 

*

Ví dụ: Cộng nhị phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 

*

*

+ cộng hai phân thức 

*

Ta có: 

*

2. Cộng hai phân thức tất cả mẫu thức không giống nhau

Muốn cùng hai phân thức gồm mẫu thức khác nhau, ta quy đồng chủng loại thức rồi cộng những phân thức gồm cùng mẫu thức vừa tra cứu được.

Ta rất có thể viết như sau: 

*

Ví dụ 1: Cộng nhì phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 2x - 2 = 2(x - 1); x2 - 1 = (x - 1)(x + 1) ⇒ MTC = 2(x - 1)(x + 1).

Khi kia ta có: 

*

*

*

Chú ý: Phép cùng phân thức gồm các tính chất sau:

Giao hoán: 

*

Kết hợp: 

*

Ví dụ 2: Cộng các phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Một trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: thực hiện phép tính

Phương pháp: Sử dụng những quy tắc cộng (trừ) các phân thức cùng các tính chất trên.

Ta rất có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Quy đồng chủng loại thức.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Chương 4 Đại Số 10, Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Bước 2: triển khai phép cùng (trừ) những phân thức cùng mẫu: cùng hoặc trừ tử cùng với tử, mẫu chung giữa nguyên.