- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ bản của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: biến hóa các biểu thức hữu tỉ. Cực hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Toán 8 bài quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: đến hai phân thức
*
. Hoàn toàn có thể chọn mẫu mã thức thông thường là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay không ? nếu như được thì chủng loại thức chung nào đơn giản hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn chủng loại thức tầm thường là 12x2y3z dễ dàng và đơn giản hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng mẫu thức hai phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) phải phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức trước tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) nên phải nhân cả tử và mẫu của phân thức vật dụng hai cùng với x:


*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 43: Quy đồng chủng loại thức nhị phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu thức chung là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) đề xuất phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thiết bị hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích những mẫu thức thành nhân tử để tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ mẫu thức thông thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu vẫn quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua mất bước này nếu vẫn quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi lốt với các phân thức nhằm tìm mẫu mã thức chung thuận tiện hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua mất bước này nếu đang quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Hà Nội 12 Ngày Đêm Full Hd, 12 Ngày Đêm Rực Lửa “Hà Nội

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu sẽ quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. cho hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, các bạn Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả cặp đôi bạn trẻ đều làm cho đúng.

– chúng ta Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức tầm thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– các bạn Lan rút gọn phân thức trước khi đi kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* nhấn xét: Ta cần rút gọn hoàn toàn các phân thức trước lúc quy đồng để việc quy đồng gọn gàng hơn.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức của hai phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu mã thức phổ biến

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức bình thường = x2 – 1

Quy đồng mẫu thức:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 20 (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): cho hai phân thức:

*

Để minh chứng rằng có thể chọn nhiều thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 hoàn toàn có thể làm mẫu mã thức phổ biến ta chỉ việc chứng tỏ rằng nó phân tách hết mang lại mẫu thức của mỗi phân thức sẽ cho.